Kontakt

adresa:Senovážné náměstí 9, 110 00 Praha 1
telefonní spojení:221 624 111
fax:222 220 917
IČ:48136069
datová schránka:me7aazb
e-mail:podatelna@sujb.cz
 Podatelna

Mimořádná úprava úředních hodin podatelny SÚJB platná od 16. 3. 2020 do odvolání:


  • PONDĚLÍ 9:00 - 12:00 hod.
  • STŘEDA 9:00 - 12:00 hod.

SÚJB v době nouzového stavu v ČR

Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB) reaguje na aktuální situaci v České republice způsobenou pandemií koronaviru SARS-CoV-2. Jsme si vědomi všech rizik a potíží, které Vám, držitelům povolení a licencí, registrantům a ohlašovatelům nebo jiným osobám, na které dopadají povinnosti podle atomového zákona a zákonů o zákazu chemických a biologických zbraní, přináší nouzový stav a opatření proti pandemii.

Prioritou pro nás stále zůstává jaderná bezpečnost a zabezpečení, vysoká úroveň zajištění radiační ochrany, a především schopnost dostát mezinárodním závazkům České republiky. I v této těžké době se musíme společně snažit o zachování vysoké úrovně bezpečnosti, neboť mimořádné události v naší oblasti by mohly mít mnohonásobně horší následky nežli za normální situace.

Jsme připraveni Vám v tomto nelehkém období vycházet v maximální možné míře vstříc. Nelze vyloučit, že plnění některých povinností pro Vás bude velmi obtížné nebo dokonce prakticky nemožné. Přestože bychom všichni měli usilovat o to, aby k takovým situacím nedocházelo, a hledat adekvátní náhradní řešení, je pravděpodobné, že k nim docházet bude. Takové případy budeme posuzovat individuálně, s využitím odstupňovaného přístupu, a budeme komplexně hodnotit veškeré související skutečnosti. Využijeme možnosti dané nám právními předpisy, budeme napomáhat v řešení těchto situací a tam, kde to bude možné, zohledníme okolnosti vylučující protiprávnost a další zmírňující nástroje.

Předem bohužel nemůžeme jednoduše stanovit, které požadavky nebudou ze strany SÚJB v období vyhlášení nouzového stavu vynucovány. Adresáty právních požadavků v působnosti SÚJB jsou často velmi různorodé subjekty a dopad jejich činností může znamenat velmi rozdílné potenciální riziko. Pokud víte o tom, že ve Vaší činnosti dojde k výše naznačené situaci, neváhejte se na nás obrátit. Věříme, že současnou situaci společně zvládneme, aniž by byla ohrožena bezpečnost a plnění mezinárodních závazků České republiky.

06.04.2020 08:28

Týdenní vyhodnocení radiační situace na území ČR

Radiační situace na našem území byla v týdnu od 30.3. do 5.4.2020 normální a nevykazovala žádné odchylky od obvykle měřených hodnot.

Dávkové příkony...


01.04.2020 13:06

Státní úřad pro jadernou bezpečnost vydal 6 institucím povolení nakládat s novým koronavirem

Úřad se v rámci svých kompetencí snaží boj s novým koronavirem podpořit. V nejkratší možné lhůtě rozhodl o povoleních nakládat s živým virem. Získalo...


31.03.2020 11:25

Vláda schválila výroční zprávu SÚJB za rok 2019

Vláda ČR vzala na vědomí Zprávu o výsledcích činnosti Státního úřadu pro jadernou bezpečnost a o monitorování radiační situace na území České...


27.03.2020 14:28

Společnost ČEZ podala SÚJB žádost o povolení k provozu 1. bloku Jaderné elektrárny Temelín

Společnost ČEZ, a.s., podala ve středu 25. března 2020 Státnímu úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) žádost o povolení k provozu 1. bloku Jaderné...


26.03.2020 14:31

Společnost ČEZ, a. s., podala SÚJB žádost o povolení k umístění „Nového jaderného zdroje“ v lokalitě Dukovany

Společnost ČEZ, a. s., resp. její dceřiná firma Elektrárna Dukovany II, a.s., podala ve středu 25. března 2020 Státnímu úřadu pro jadernou bezpečnost...


25.03.2020 14:21

Mimořádná úprava úředních hodin podatelny SÚJB

Až do odvolání budou úřední hodiny podatelny nastaveny takto:

Pondělí 9:00 - 12:00
Středa 9:00 - 12:00

V případě potřeby lze zásilky určené pro...


28.02.2020 20:31

Seminář o licencování malých modulárních reaktorů

Státní úřad pro jadernou bezpečnost uspořádal ve spolupráci s odborníky z Mezinárodní agentury pro atomovou energii seminář na téma licencování malých...