Kontakt

adresa:Senovážné náměstí 9, 110 00 Praha 1
telefonní spojení:221 624 111
fax:222 220 917
IČ:48136069
datová schránka:me7aazb
e-mail:podatelna@sujb.cz
 Podatelna
19.08.2019 19:09

Řízení o porušení smlouvy z důvodu nesprávné transpozice směrnice Rady 2011/70/Euratom v gesci SÚJB zastaveno

Evropská komise zahájila v květnu minulého roku vůči České republice dvě řízení pro porušení Smlouvy z důvodu nesprávné transpozice směrnice Rady...


19.08.2019 08:55

Týdenní vyhodnocení radiační situace na území ČR

V týdnu od 12.8. do 18.8.2019 byla radiační situace na našem území obvyklá, nebyly zaznamenány žádné odchylky od obvykle sledovaných hodnot.

Dávkové...


12.08.2019 10:00

Týdenní vyhodnocení radiační situace na území ČR

V týdnu od 5.8. do 11.8.2019 byla radiační situace na území ČR normální a nevykazovala žádné zaznamenatelné odchylky od obvykle měřených hodnot.

...


05.08.2019 08:50

Týdenní vyhodnocení radiační situace na území ČR

Během uplynulého týdne (29.7. - 4.8.2019) byla radiační situace na našem území obvyklá.

Dávkové příkony zaznamenané sítí včasného zjištění se...


02.08.2019 08:57

Úřad hájil ČR před Výborem pro dodržování Aarhuské úmluvy

Dne 3. 7. 2019 proběhlo za účasti zástupců MŽP a SÚJB ústní jednání před Výborem pro dodržování Aarhuské úmluvy ve věci povolení dalšího provozu...


23.07.2019 07:50

Kondolence k úmrtí generálního ředitele MAAE

S hlubokým zármutkem jsme přijali zprávu o odchodu generálního ředitele Mezinárodní agentury pro atomovou energii pana Yukiya Amano, jehož...


17.07.2019 11:54

Zaznamenali jsme zvýšený zájem veřejnosti o přírodní radioaktivitu

Vzhledem ke zvýšenému zájmu veřejnosti, který jsme v poslední době zaznamenali ve vztahu k měřeným hodnotám přírodního pozadí, nebo k některým...