Kontakt

adresa:Senovážné náměstí 9, 110 00 Praha 1
telefonní spojení:221 624 111
fax:222 220 917
IČ:48136069
datová schránka:me7aazb
e-mail:podatelna@sujb.cz
 Podatelna
20.03.2018 12:59

Vyjádření k událostem ve Velké Británii

Státní úřad pro jadernou bezpečnost plnící úlohu Národního úřadu pro kontrolu zákazu chemických...


12.03.2018 10:27

Informace o výskytu stopového množství I-131 v ovzduší České republiky v únoru a březnu 2018

Státní úřad pro jadernou bezpečnost informuje, že laboratoře Státního ústavu radiační ochrany...


18.01.2018 14:21

Národní hodnotící zpráva pro účely Topical Peer-Review „Řízené stárnutí“ dle směrnice Rady 2014/87/EURATOM

Směrnice Rady 2014/87/Euratom z 8. července 2014, kterou se mění směrnice 2009/71/Euratom,...


21.12.2017 14:52

SÚJB vydal povolení k provozu školního reaktoru VR-1

Praha, 21. prosince 2017 – Na základě žádostí Českého vysokého učení technického v Praze, podané 4....


19.12.2017 11:04

SÚJB vydal povolení k provozu 3. a 4. bloku Dukovan

Praha, 19. prosince 2017 – Na základě žádostí ČEZ, a. s., podaných 30. června 2017...