Kontakt

adresa:Senovážné náměstí 9, 110 00 Praha 1
telefonní spojení:221 624 111
fax:222 220 917
IČ:48136069
datová schránka:me7aazb
e-mail:podatelna@sujb.cz
 Podatelna
10.04.2018 13:56

Pozvánka k účasti na prvním meetingu pro veřejnost v rámci probíhajícího partnerského hodnocení na téma řízené stárnutí

Prostřednictvím Evropské Komise si Vás dovolujeme pozvat k  osobní účasti  či ...


22.03.2018 21:03

Dvoustranné česko-slovenské jednání mezi SÚJB a ÚJD ve dnech 20. – 21. 3. 2018 v Bratislavě

Pravidelné bilaterální jednání mezi dozorovými orgány ČR a SR, organizované na základě Smlouvy mezi...


20.03.2018 12:59

Vyjádření k událostem ve Velké Británii

Státní úřad pro jadernou bezpečnost plnící úlohu Národního úřadu pro kontrolu zákazu chemických...


12.03.2018 10:27

Informace o výskytu stopového množství I-131 v ovzduší České republiky v únoru a březnu 2018

Státní úřad pro jadernou bezpečnost informuje, že laboratoře Státního ústavu radiační ochrany...


18.01.2018 14:21

Národní hodnotící zpráva pro účely Topical Peer-Review „Řízené stárnutí“ dle směrnice Rady 2014/87/EURATOM

Směrnice Rady 2014/87/Euratom z 8. července 2014, kterou se mění směrnice 2009/71/Euratom,...