Kontakt

adresa:Senovážné náměstí 9, 110 00 Praha 1
telefonní spojení:221 624 111
fax:222 220 917
IČ:48136069
datová schránka:me7aazb
e-mail:podatelna@sujb.cz
 Podatelna
10.11.2017 19:34

Bilaterální jednání o otázkách jaderné bezpečnosti mezi zástupci České republiky a Rakouska

Pravidelné v pořadí již 26. bilaterální jednání zástupců českých a rakouských odborných institucí o...


10.11.2017 11:51

Informace o výskytu Ru-106 v ovzduší

Vzhledem k zprávám, které se nyní opět objevují na téma Ru-106 v ovzduší, sděluje SÚJB, že se...


13.10.2017 10:34

Bilaterální jednání jaderných dozorů České republiky a Spolkové republiky Německo

Ve dnech 9. – 10. října 2017 se v Litoměřicích uskutečnilo 21. bilaterální jednání zástupců českého...


03.10.2017 16:32

Informace o výskytu Ru-106 v ovzduší

Státní úřad pro jadernou bezpečnost informuje, že v ovzduší v ČR i některých dalších států EU...


28.09.2017 20:57

61. Generální konference MAAE

Ve dnech 18 - 22. září 2017 proběhla 61. Generální konference Mezinárodní agentury pro atomovou...