Spojení

Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB)

 • Senovážné náměstí 9, 110 00 Praha 1, Mapa
 • tel.: +420 221 624 111
 • fax: +420 222 220 917
 • Spojení na vedení úřadu
 • Spojení na styčné místo ČR pro předávání informací v případě vzniku nebo podezření na vznik radiační havárie nebo mimořádné události při nakládání se zdroji ionizujícího záření
 • Styk s veřejností
 • ID datové schránky: me7aazb
 • email: podatelna@sujb.cz (podatelna je vybavena k přijímání a odesílání el. pošty s elektronickým podpisem)

 • Číslo účtu pro příjem plateb poplatků na odbornou činnost Úřadu dle § 3 zákona č. 18/1997 Sb., a pro úhradu správních poplatků dle zákona č. 634/2004 Sb.:
  • 3711-1824001/0710 (ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1)
  • BIC (SWIFT): CNBACZPP
  • IBAN: CZ22 0710 0037 1100 0182 4001
  • SÚJB doporučuje plátcům využít současně se zaplacením správního poplatku i avízo o jeho zaplacení, jako informaci o provedené platbě, které usnadní identifikaci plátců i poplatku a přispěje k bezproblémovému a včasnému vyřízení žádosti. Formulář avíza k zaplacení správního poplatku.

 

Úřední hodiny SÚJB

Po, St7:45 - 17:00
Út, Čt7:45 - 16:15
7:45 - 14:45

Úřední hodiny pro veřejnost ve věcech správy poplatků na odbornou činnost Úřadu

Po, St15:00 - 17:00

Regionální centra SÚJB

Lokalitní pracoviště SÚJB

Kontakty na spolupracující organizace SÚRO a SÚJCHBO

Státní ústav radiační ochrany (SÚRO, v.v.i.)

Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany Příbram, v.v.i. (SÚJCHBO, v.v.i.)

Mapa nejvýznamnějších jaderných zařízení a regionálních center

Mapa ČR s nejvýznamnějšími jadernými zařízeními