Kontaktní spojení

Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB) 

       

Kontaktní poštovní adresa

Sídlo

Státní úřad pro jadernou bezpečnost

Senovážné náměstí 1585/9

110 00 Praha 1 – Nové město

Mapa

Regionální centrum Praha

Státní úřad pro jadernou bezpečnost

Bartoškova 1450/28

140 00  Praha 4 – Nusle

info-rc-praha@sujb.cz

Regionální centrum České Budějovice

Státní úřad pro jadernou bezpečnost

L. B. Schneidera 2363/36

370 01 České Budějovice

info-rc-ceskebudejovice@sujb.cz

Regionální centrum Severozápad

Pracoviště Ústí nad Labem:

Státní úřad pro jadernou bezpečnost

Habrovice 52

403 40 Ústí nad Labem - Habrovice

info-rc-ustinadlabem@sujb.cz

Pracoviště Plzeň:

Státní úřad pro jadernou bezpečnost

Klatovská třída 2739/200f

301 00 Plzeň 3 - Jižní Předměstí

info-rc-plzen@sujb.cz

Regionální centrum Hradec Králové

Státní úřad pro jadernou bezpečnost

Piletická 57/15a

500 03 Hradec Králové - Piletice

info-rc-hradeckralove@sujb.cz

Regionální centrum Brno

Státní úřad pro jadernou bezpečnost

třída Kpt. Jaroše 1924/5

602 00  Brno - Černá Pole

info-rc-brno@sujb.cz

Regionální centrum Ostrava

Státní úřad pro jadernou bezpečnost

Syllabova 1198/21

703 00 Ostrava - Vítkovice

info-rc-ostrava@sujb.cz

Regionální centrum Kamenná

Státní úřad pro jadernou bezpečnost

Kamenná 70

262 31 Milín - Kamenná

info-rc-kamenna@sujb.cz

Lokalitní pracoviště Dukovany

Státní úřad pro jadernou bezpečnost

P.O. BOX 26

675 50 Dukovany

Lokalitní pracoviště Temelín

Státní úřad pro jadernou bezpečnost

37301 Temelín


Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Státní úřad pro jadernou bezpečnost

Senovážné náměstí 1585/9

110 00 Praha 1 – Nové město

Adresy dalších úřadoven pro osobní návštěvu najdete zde


Úřední hodiny

Po, St 7:45 - 17:00
Út, Čt 7:45 - 16:15
7:45 - 14:45

Úřední hodiny pro veřejnost ve věcech správy poplatků na odbornou činnost Úřadu

Po, St 15:00 - 17:00

Telefonní čísla

Sídlo (Senovážné náměstí 1585/9)

+420 221 624 111

Regionální centrum Praha

+420  221 624 901

Regionální centrum České Budějovice

+420 389 502 711

Regionální centrum Plzeň

+420 378 402 711-18

Regionální centrum Hradec Králové

+420 495 211 471

Regionální centrum Brno

+420 515 902 771

Regionální centrum Ostrava

+420 555 302 720

Regionální centrum Kamenná

+420 318 691 739

+420 777 486 466

Lokalitní pracoviště Dukovany:

+420 562 402 905

Lokalitní pracoviště Temelín

+420 385 735 033


Spojení na styčné místo ČR

Kontakty jsou určeny pouze pro předávání informací v případě:

 • vzniku nebo podezření na vznik radiační havárie nebo mimořádné události při nakládání se zdroji ionizujícího záření,
 • nálezu nebo důvodném podezření na nález chemických zbraní a
 • nálezu materiálu nebo věci, o kterých se lze domnívat, že mohou být bakteriologickou (biologickou) nebo toxinovou zbraní, nebo že mohou obsahovat vysoce rizikové nebo rizikové biologické agens nebo toxin.

Telefon: +420 224 220 200 (příchozí hovory jsou nahrávány)

Fax: +420 221 624 400

E-mail: emergency@erc-cr.cz

Další informace a kontakty


Adresa internetových stránek

www.sujb.cz


Adresa podatelny

Státní úřad pro jadernou bezpečnost

Senovážné náměstí 1585/9

Praha 1 – Nové Město

110 00


Elektronická adresa podatelny

podatelna@sujb.cz

(podatelna je vybavena k přijímání a odesílání el. pošty s elektronickým podpisem)


Datová schránka

me7aazb

 • Spojení na vedení úřadu
 • Styk s veřejností
 • Číslo účtu pro příjem plateb poplatků na odbornou činnost Úřadu dle § 3 zákona č. 18/1997 Sb., a pro úhradu správních poplatků dle zákona č. 634/2004 Sb.:
  • 3711-1824001/0710 (ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1)
  • BIC (SWIFT): CNBACZPP
  • IBAN: CZ22 0710 0037 1100 0182 4001
  • SÚJB doporučuje plátcům využít současně se zaplacením správního poplatku i avízo o jeho zaplacení, jako informaci o provedené platbě, které usnadní identifikaci plátců i poplatku a přispěje k bezproblémovému a včasnému vyřízení žádosti. Formulář avíza k zaplacení správního poplatku.

Regionální centra SÚJB


Lokalitní pracoviště SÚJB


Kontakty na spolupracující organizace SÚRO a SÚJCHBO

Státní ústav radiační ochrany (SÚRO, v.v.i.)

Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany Příbram, v.v.i. (SÚJCHBO, v.v.i.)


Mapa nejvýznamnějších jaderných zařízení a regionálních center

Mapa ČR s nejvýznamnějšími jadernými zařízeními