Aktuální informace o provozu jaderných elektráren v ČR

V následujícím grafu je znázorněn okamžitý výkon reaktorů jednotlivých bloků jaderných elektráren Dukovany (EDU) a Temelín (ETE). Hodnoty jsou aktualizovány pouze ve všední dny podle informací k 8 hodině. 

Graf relativních výkonů jaderných elektráren 27.01.2023: EDU 1 100%, EDU 2 100%, EDU 3 100%, EDU 4 100%, ETE 1 100%, ETE 2 100%.

Všechny bloky obou JE pracují stabilně s požadovaným výkonem bez nepřípustných odchylek od platných limitů a podmínek.