Aktuální informace o provozu jaderných elektráren v ČR

V následujícím grafu je znázorněn okamžitý výkon reaktorů jednotlivých bloků jaderných elektráren Dukovany (EDU) a Temelín (ETE). Hodnoty jsou aktualizovány pouze ve všední dny podle informací k 8 hodině. 

Graf relativních výkonů jaderných elektráren 07.06.2023: EDU 1 0%, EDU 2 100%, EDU 3 100%, EDU 4 100%, ETE 1 29%, ETE 2 100%.

1. blok ETE je postupně uváděn do provozu po výměně paliva. 1. blok EDU je odstaven do generální opravy spojené s pravidelnou výměnou paliva. Ostatní bloky obou elektráren pracují stabilně s požadovaným výkonem bez nepřípustných odchylek od platných limitů a podmínek.