Aktuální informace o provozu jaderných elektráren v ČR

V následujícím grafu je znázorněn okamžitý výkon reaktorů jednotlivých bloků jaderných elektráren Dukovany (EDU) a Temelín (ETE). Hodnoty jsou aktualizovány pouze ve všední dny podle informací k 8 hodině. 

Graf relativních výkonů jaderných elektráren 17.01.2022: EDU 1 100%, EDU 2 0%, EDU 3 100%, EDU 4 100%, ETE 1 100%, ETE 2 100%.

2. blok EDU je odstaven do generální opravy spojené s výměnou paliva v reaktoru. Všechny ostatní bloky obou JE pracují stabilně s požadovaným výkonem bez odchylek od platných limitů a podmínek.