Aktuálně

13.02.2023 08:05

Kariéra v SÚJB

Chcete dohlížet na jadernou bezpečnost jaderných elektráren a výzkumných reaktorů provozovaných v ČR?

Podílet se na dozoru nad radiační ochranou…


07.03.2022 17:24

Informační portál pro případ mimořádné události

Státní úřad pro jadernou bezpečnost společně se Státním ústavem radiační ochrany připravil speciální webové stránky, na kterých budou zveřejňovány…


04.12.2023 09:47

Týdenní vyhodnocení radiační situace

Monitorování radiační situace na našem území nepřineslo v týdnu od 27. 11. do  3. 12. 2023 žádné neobvyklé výsledky. Změny radiační situace jsme…


14.11.2023 15:00

Vstupujeme do dalšího kola hodnocení SMR NUWARD

Dnešním slavnostním podpisem Terms of Reference v Paříži vstoupilo do další fáze předběžné hodnocení projektu malého modulárního reaktoru NUWARD…


02.11.2023 16:04

SÚJB předložil svou Národní hodnotící zprávu o požární ochraně jaderných zařízení v ČR skupině ENSREG

Směrnicí o jaderné bezpečnosti NSD 2014/87/EURATOM je stanoveno pravidelné tematické partnerské hodnocení (Topical Peer-Review), jehož interval…


01.11.2023 16:55

Slavnostní zasedání při příležitosti výročí 20 let od založení Českého programu podpory záruk MAAE

V úterý 31. října 2023 uspořádal SÚJB slavnostní zasedání při příležitosti výročí dvaceti let od založení Českého programu podpory záruk MAAE (Czech…


30.10.2023 13:22

Připravili jsme novelu atomového zákona

Po dvouletém úsilí jsme připravili návrh novely atomového zákona, který je základní právní úpravou ochrany před negativními účinky ionizujícího záření…


25.10.2023 16:25

Cvičení ZÓNA 2023 skončilo

Scénář havarijního cvičení ZÓNA 2023 je u konce. Je to za námi. Nebylo to jednoduché, ale cvičení nemá být jednoduché. Nyní budeme jeho průběh a…


25.10.2023 08:30

Třetí den cvičení ZÓNA 2023

Cvičení ZÓNA 2023 pokračuje svým třetím dnem. Cílem dnešního dne je podrobné rozpracování doporučení a opatření jednotlivých resortů na krajské…


24.10.2023 17:02

Skončil druhý den cvičení ZÓNA 2023

Opět dochází k operačnímu časovému skoku. Jednotlivé krizové orgány ministerstev a ústředních státních orgánů vydávají potřebná opatření obecné povahy…


24.10.2023 14:42

Cvičení ZÓNA 2023: Výstup leteckého monitorování

Nabízíme výstup leteckého monitorování, které v rámci cvičení ZÓNA 2023 provedla Policie ČR a Státní ústav radiační ochrany. Kolegové ve vrtulníku…


24.10.2023 08:55

Druhý den cvičení ZÓNA 2023

Havarijní cvičení ZÓNA 2023 pokračuje svým druhým dnem. Scénář cvičení volně navazuje na den první, v jehož průběhu se bude provádět monitorování…


23.10.2023 16:26

Dnešní část cvičení ZÓNA 2023 skončila, zítra budeme pokračovat

Zástupci SÚJB seznámili členy Ústředního krizového štábu s výsledky analýz a prognózami možného vývoje situace na základě dosavadních informací z…


23.10.2023 08:30

Cvičení ZÓNA 2023 zahájeno

Dnes bylo zahájeno třídenní havarijní cvičení „ZÓNA 2023“. Rozehrou cvičení ZÓNA 2023 je simulovaná radiační mimořádná událost na Jaderné elektrárně…


20.10.2023 10:36

Cvičení ZÓNA 2023 prověří krizové plány při mimořádné události v Temelíně

Připravenost státu v případě úniku radioaktivních látek v jaderné elektrárně Temelín prověří součinnostní cvičení „ZÓNA 2023“. Třídenní cvičení začne…