Aktuálně

19.05.2020 15:21

Státní úřad pro jadernou bezpečnost na Twitteru

Státní úřad pro jadernou bezpečnost má nový twitterový účet. Pokud máte chuť číst aktuální informace o radiační situaci v ČR, novinky z jaderné…


12.05.2020 11:05

HERCA kampaň

V časopise Practicus (str. 34 – 37) byl zveřejněn článek a první tematická otázka, která je součástí HERCA kampaně. Časopis Practicus je měsíčním…


05.05.2020 16:45

Nová kniha Aloise Tichého: Jaderná dohoda s Íránem – efektivní řešení krize, nebo pouhé oddálení nevyhnutelného?

V úterý 5. května vešla do distribuce kniha o aktuálně diskutované jaderné dohodě s Íránem, známé jako JCPOA. Jejím autorem je vedoucí oddělení pro…


28.04.2020 13:57

SÚJB kontroluje nakládání s novým koronavirem

Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB) vykonává státní správu mimo jiné i v oblasti dodržování zákazu bakteriologických (biologických) a…


22.04.2020 16:40

Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany a Akademie věd testují účinnost roušek a respirátorů: Především musí těsnit!

Státní úřad pro jadernou bezpečnost se prostřednictvím Státního ústavu jaderné, chemické a biologické ochrany (SÚJCHBO), jehož je zřizovatelem, podílí…


14.04.2020 08:29

Týdenní vyhodnocení radiační situace na území ČR

Informace k požárům v černobylské oblasti

V týdnu od 6.4. do 13.4.2020 byla radiační situace na území ČR normální a nevykazovala žádné zaznamenatelné…


01.04.2020 13:06

Státní úřad pro jadernou bezpečnost vydal 6 institucím povolení nakládat s novým koronavirem

Úřad se v rámci svých kompetencí snaží boj s novým koronavirem podpořit. V nejkratší možné lhůtě rozhodl o povoleních nakládat s živým virem. Získalo…


31.03.2020 11:25

Vláda schválila výroční zprávu SÚJB za rok 2019

Vláda ČR vzala na vědomí Zprávu o výsledcích činnosti Státního úřadu pro jadernou bezpečnost a o monitorování radiační situace na území České…


27.03.2020 14:28

Společnost ČEZ podala SÚJB žádost o povolení k provozu 1. bloku Jaderné elektrárny Temelín

Společnost ČEZ, a.s., podala ve středu 25. března 2020 Státnímu úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) žádost o povolení k provozu 1. bloku Jaderné…


26.03.2020 14:31

Společnost ČEZ, a. s., podala SÚJB žádost o povolení k umístění „Nového jaderného zdroje“ v lokalitě Dukovany

Společnost ČEZ, a. s., resp. její dceřiná firma Elektrárna Dukovany II, a.s., podala ve středu 25. března 2020 Státnímu úřadu pro jadernou bezpečnost…


25.03.2020 14:21

Mimořádná úprava úředních hodin podatelny SÚJB

Až do odvolání budou úřední hodiny podatelny nastaveny takto:

Pondělí 9:00 - 12:00
Středa 9:00 - 12:00

V případě potřeby lze zásilky určené pro…


25.03.2020 10:50

SÚJB v době nouzového stavu v ČR

Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB) reaguje na aktuální situaci v České republice způsobenou pandemií koronaviru SARS-CoV-2. Jsme si vědomi…


28.02.2020 20:31

Seminář o licencování malých modulárních reaktorů

Státní úřad pro jadernou bezpečnost uspořádal ve spolupráci s odborníky z Mezinárodní agentury pro atomovou energii seminář na téma licencování malých…


17.12.2019 19:54

Vánoční a novoroční přání na webových stránkách SÚJB

Vážení přátelé,

dovolujeme si Vám i všem Vašim blízkým popřát co nejpříjemnější prožití vánočních svátků a do nového roku jen to nejlepší - především…


05.12.2019 13:25

28. bilaterální jednání České republiky a Rakouska

Česká delegace se zúčastnila pravidelného bilaterálního jednání, které zorganizovali rakouští kolegové ve Vídni. Jednání proběhlo ve dnech 5. – 6.…