Aktuálně

13.07.2020 15:57

HERCA kampaň

V časopise Practicus (str. 30 – 31) byla zveřejněna další tematická otázka, která je součástí HERCA kampaně


10.07.2020 09:27

Plánovaná odstávka elektrické energie na hlavním pracovišti SÚJB v Praze na Senovážném náměstí

V pátek 10. 7. 2020 v době od 15:00 do 21:00 hodin dojde k dočasné odstávce telefonní ústředny na hlavním pracovišti SÚJB (Praha 1, Senovážné náměstí…


29.06.2020 15:48

Mírně zvýšené koncentrace některých radionuklidů v ovzduší severu Evropy

Některé zahraniční stanice pro monitorování radioaktivních látek v ovzduší detekovaly na severu Evropy (Finsko, Švédsko) nepatrné množství…


24.06.2020 12:13

Často kladené otázky k vývoji hlubinného úložiště v ČR

Proč je v ČR nutné vybudovat hlubinné úložiště radioaktivního odpadu?  Proč se neuvažuje o uložení vyhořelého jaderného paliva v zahraničí?

V souvisl…


22.06.2020 13:18

Vláda vzala na vědomí Národní zprávu ke Společné úmluvě o bezpečném nakládání s vyhořelým palivem a o bezpečném nakládání s radioaktivním odpadem

Usnesením č. 647/2020 ze dne 15. června 2020 vláda vzala na vědomí Národní zprávu České republiky pro účely Společné úmluvy o bezpečnosti při…


12.06.2020 08:41

Změna Úmluvy o zákazu chemických zbraní

Multilaterální Úmluva o zákazu vývoje, výroby, hromadění zásob a použití chemických zbraní a jejich zničení vstoupila v platnost v roce 1997, nyní po…


08.06.2020 10:51

HERCA campaň

V časopise Practicus (str. 16 – 17) byla zveřejněna další tematická otázka, která je součástí HERCA kampaně.

 


05.06.2020 10:06

Státní úřad pro jadernou bezpečnost nemá k zúžení počtu lokalit pro hlubinné úložiště připomínky a potvrzuje, že činnost Poradního panelu probíhala objektivně, transparentně a na vysoké odborné úrovni

Poradní panel expertů 4. června 2020 doporučil řediteli Správy úložišť radioaktivního odpadu (SÚRAO) zredukovat počet potenciálních lokalit hlubinného…


25.05.2020 16:45

Atomové právo je kompletní

Ministerstvo průmyslu a obchodu vydalo novou vyhlášku na základě zmocnění uvedeného v § 237 odst. 3 zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon. Jde o…


19.05.2020 15:21

Státní úřad pro jadernou bezpečnost na Twitteru

Státní úřad pro jadernou bezpečnost má nový twitterový účet. Pokud máte chuť číst aktuální informace o radiační situaci v ČR, novinky z jaderné…


12.05.2020 11:05

HERCA kampaň

V časopise Practicus (str. 34 – 37) byl zveřejněn článek a první tematická otázka, která je součástí HERCA kampaně. Časopis Practicus je měsíčním…


05.05.2020 16:45

Nová kniha Aloise Tichého: Jaderná dohoda s Íránem – efektivní řešení krize, nebo pouhé oddálení nevyhnutelného?

V úterý 5. května vešla do distribuce kniha o aktuálně diskutované jaderné dohodě s Íránem, známé jako JCPOA. Jejím autorem je vedoucí oddělení pro…


28.04.2020 13:57

SÚJB kontroluje nakládání s novým koronavirem

Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB) vykonává státní správu mimo jiné i v oblasti dodržování zákazu bakteriologických (biologických) a…


22.04.2020 16:40

Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany a Akademie věd testují účinnost roušek a respirátorů: Především musí těsnit!

Státní úřad pro jadernou bezpečnost se prostřednictvím Státního ústavu jaderné, chemické a biologické ochrany (SÚJCHBO), jehož je zřizovatelem, podílí…


14.04.2020 08:29

Týdenní vyhodnocení radiační situace na území ČR

Informace k požárům v černobylské oblasti

V týdnu od 6.4. do 13.4.2020 byla radiační situace na území ČR normální a nevykazovala žádné zaznamenatelné…