Aktuálně

01.06.2022 14:47

Zahraniční studenti s českými experty trénovali zásah u nehody automobilu přepravujícího radioaktivní látky

Odborníci z FJFI ČVUT spolu s výzkumníky SÚJCHBO, v.v.i., a inspektory SÚJB připravili praktický trénink pro české i zahraniční studenty jaderných…


01.06.2022 10:37

Revize doporučení pro stanovování osobních dávek pracovníků na pracovištích s možným zvýšeným ozářením z radonu

Státní úřad pro jadernou bezpečnost vydal revizi doporučení pro stanovování osobních dávek pracovníků na pracovištích s možným zvýšeným ozářením z…


31.05.2022 08:42

SÚJB vydal povolení k dalšímu provozu druhého bloku JE Temelín

Státní úřad pro jadernou bezpečnost vydal 26. 5. 2022, v souladu s ustanovením § 9 odst. 1 písm. f) zákona  č. 263/2016 Sb., atomový zákon, povolení…


29.04.2022 10:30

Úmluva o zákazu vývoje, výroby, hromadění zásob a použití chemických zbraní a o jejich zničení platí už 25 let

Před 25 lety, 29. dubna 1997, vstoupila v platnost Úmluva o zákazu vývoje, výroby, hromadění zásob a použití chemických zbraní a o jejich zničení.…


26.04.2022 08:29

Denní vyhodnocení radiační situace

36 let od havárie v černobylské jaderné elektrárně

Dnes uplynulo 36 let od havárie jaderné elektrárny v Černobylu. V loňském roce jsme připravili…


21.04.2022 14:20

Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany, v.v.i., vyhlašuje výběrové řízení na ředitele ústavu

Rada instituce Státního ústavu jaderné, chemické a biologické ochrany, v.v.i., jehož zřizovatelem SÚJB, vyhlašuje v souladu s ustanovením § 18 odst.…


14.04.2022 11:14

Vláda schválila výroční zprávu SÚJB za rok 2021

Vláda ČR vzala na vědomí Zprávu o výsledcích činnosti Státního úřadu pro jadernou bezpečnost a o monitorování radiační situace na území České…


12.04.2022 16:21

Úmluva o zákazu biologických a toxinových zbraní si připomíná 50. výročí

Dne 10. dubna 1972 byla otevřena k podpisu Úmluva o zákazu biologických a toxinových zbraní (BTWC), která se po svém vstupu v platnost (26. 3. 1975)…


28.03.2022 14:50

Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany, jehož zřizovatelem je SÚJB, daroval Ukrajině ochranné masky, detekční a dekontaminační systémy a další materiál

Ukrajina požádala členské státy Organizace pro zákaz chemických zbraní (OPCW) o bilaterální pomoc. Impulsem k žádosti byla příprava na potenciální…


24.03.2022 08:48

Denní vyhodnocení radiační situace - aktualizace (24.3.2022 11:00)

Sezónní požáry v okolí Černobylu nepředstavují pro Ukrajinu riziko

Ukrajinský regulační úřad minulý týden informoval MAAE, že situaci ve vyloučené…


11.03.2022 08:50

Státní úřad pro jadernou bezpečnost vydal povolení k výstavbě podkritického souboru VR-2 pro České vysoké učení technické v Praze

SÚJB tak včera rozhodl v souladu s ustanovením § 9 odst. 1 písm. b) zákona 263/2016 Sb., atomový zákon.

I když se v dnešní době zdá, že je svět…


11.03.2022 08:48

Stanovisko ENSREGu k situaci na Ukrajině

Na aktuální vývoj situace na Ukrajině reagovala Skupina evropských dozorných orgánů pro jadernou bezpečnost (ENSREG) 10. března přijetím prohlášení,…


09.03.2022 15:19

I kdyby bylo poškozeno chlazení vyhořelého jaderného paliva v Černobylu, Českou republiku by to neohrozilo.

Jaderné elektrárna Černobyl je odstavená víc než 20 let a v tamních bazénech je skladován značný počet vyhořelých palivových článků (cca 21 000). Není…


07.03.2022 15:13

Nevěřte dezinformacím. Vyhořelé jaderné palivo z ukrajinských elektráren se pro výrobu zbraňového plutonia nehodí.

Některá zahraniční média uvádějí, že na Ukrajině docházelo k vývoji jaderných zbraní z plutonia obsaženého ve vyhořelém jaderném palivu. Vyhořelé…


07.03.2022 11:12

ENSREG – prohlášení k Ukrajině

S ohledem na vývoj situace na Ukrajině Skupina evropských dozorných orgánů pro jadernou bezpečnost (ENSREG) uskutečnila v neděli 6. března druhé…