Aktuálně

02.10.2023 09:04

Gratulujeme Arménii a Ukrajině ke zvolení do Rady guvernérů Mezinárodní agentury pro atomovou energii

Během 67. Generální konference Mezinárodní agentury pro atomovou energii byli zvoleni noví členové Rady guvernérů, mezi nimi i Arménie a Ukrajina.…


27.09.2023 16:01

Zapojili jsme se do prvního společného hodnocení koncepčního designu malého modulárního reaktoru

Spolu s jaderným dozorem Francie ASN a Finska STUK jsme se zúčastnili prvního „Společného časného hodnocení“ koncepčního designu malého modulárního…


08.09.2023 08:55

Chystáme novelu atomového zákona

Úřad stále pracuje na zvyšování bezpečnosti, a to i zkvalitňováním regulatorního prostředí a legislativy. Abychom zareagovali na nabyté zkušenosti a…


28.08.2023 16:47

MAAE dohlíží na proces vypouštění upravené vody z jaderné elektrárny Fukušima

24. srpna 2023 Japonsko zahájilo vypouštění upravené tritiové vody z poškozené jaderné elektrárny Fukušima. Japonský plán předem schválili experti z…


15.08.2023 08:35

Nový vedoucí Právního oddělení

V pondělí 7. 8. 2023 byl na základě výběrového řízení jmenován vedoucím Právního oddělení Státního úřadu pro jadernou bezpečnost JUDr. Bc. Eduard…


02.08.2023 12:35

Nový ředitel Sekce jaderné bezpečnosti

V úterý 1. srpna 2023 byl na základě výběrového řízení jmenován ředitelem Sekce jaderné bezpečnosti Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Mgr. Štěpán…


18.07.2023 14:16

Poslední chemická zbraň byla zničena

7. července 2023 byla ve specializovaném zařízení pro likvidaci chemických látek v Blue Grass  (Kentucky, USA) zničena poslední chemická zbraň…


18.07.2023 13:13

SÚJB pomůže Filipíncům bezpečně provozovat podkritický reaktor

Státní úřad pro jadernou bezpečnost v rámci projektu IAEA navštívili tři odborníci z Philippine Nuclear Research Institute (PNRI). Tito, společně s…


28.06.2023 14:52

Vychází komentář k atomovému zákonu

Péčí nakladatelství Wolters Kluwer vychází v těchto dnech první Komentář k atomovému zákonu. Autorský tým v komentáři podává výklad jednotlivých…


07.06.2023 16:20

SÚJB vydal povolení k prvnímu fyzikálnímu spouštění podkritického reaktoru VR-2 na FJFI ČVUT

Dne 1. 6. 2023 udělil SÚJB Českému vysokému učení technickému povolení k prvnímu fyzikálnímu spouštění podkritického reaktoru VR-2, které představuje…


26.05.2023 14:04

Mise IRRS v České republice: Český dozorný rámec pro jadernou bezpečnost a radiační ochranu je komplexní a robustní

Expertní tým Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) dospěl po dvanáctidenní misi v České republice k závěru, že je český dozorný rámec pro…


19.04.2023 14:55

Údržba systémů MonRaS: V pátek 21. dubna od 15:30 budou z důvodu údržby systémů dočasně nedostupné informace o monitorování radiační situace na území ČR

V pátek 21. dubna 2023 bude od 15.30 probíhat údržba našich systémů. Informace o monitorování radiační situace na území ČR budou proto dočasně…


03.04.2023 13:02

Vláda schválila výroční zprávu SÚJB za rok 2022

Vláda ČR vzala na vědomí Zprávu o výsledcích činnosti Státního úřadu pro jadernou bezpečnost a o monitorování radiační situace na území České…


31.03.2023 11:51

Hodnotící konference Úmluvy o jaderné bezpečnosti byla úspěšně završena

Sloučená 8. a 9. hodnotící konference Úmluvy o jaderné bezpečnosti, vedená naší předsedkyní Danou Drábovou, byla 31. 3. 2023 úspěšně ukončena.…


08.02.2023 15:17

Státní ústav radiační ochrany přednesl jednu ze tří vyžádaných přednášek na mezinárodním workshopu MAAE a prefektury Fukushima. Jeho práce inspiruje i japonské výzkumníky

Státní ústav radiační ochrany, v.v.i., prezentoval výsledky svého výzkumu na mezinárodním workshopu konaném při příležitosti 10. výročí spolupráce…