Aktuálně

28.03.2022 14:50

Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany, jehož zřizovatelem je SÚJB, daroval Ukrajině ochranné masky, detekční a dekontaminační systémy a další materiál

Ukrajina požádala členské státy Organizace pro zákaz chemických zbraní (OPCW) o bilaterální pomoc. Impulsem k žádosti byla příprava na potenciální…


24.03.2022 08:48

Denní vyhodnocení radiační situace - aktualizace (24.3.2022 11:00)

Sezónní požáry v okolí Černobylu nepředstavují pro Ukrajinu riziko

Ukrajinský regulační úřad minulý týden informoval MAAE, že situaci ve vyloučené…


11.03.2022 08:50

Státní úřad pro jadernou bezpečnost vydal povolení k výstavbě podkritického souboru VR-2 pro České vysoké učení technické v Praze

SÚJB tak včera rozhodl v souladu s ustanovením § 9 odst. 1 písm. b) zákona 263/2016 Sb., atomový zákon.

I když se v dnešní době zdá, že je svět…


11.03.2022 08:48

Stanovisko ENSREGu k situaci na Ukrajině

Na aktuální vývoj situace na Ukrajině reagovala Skupina evropských dozorných orgánů pro jadernou bezpečnost (ENSREG) 10. března přijetím prohlášení,…


09.03.2022 15:19

I kdyby bylo poškozeno chlazení vyhořelého jaderného paliva v Černobylu, Českou republiku by to neohrozilo.

Jaderné elektrárna Černobyl je odstavená víc než 20 let a v tamních bazénech je skladován značný počet vyhořelých palivových článků (cca 21 000). Není…


07.03.2022 15:13

Nevěřte dezinformacím. Vyhořelé jaderné palivo z ukrajinských elektráren se pro výrobu zbraňového plutonia nehodí.

Některá zahraniční média uvádějí, že na Ukrajině docházelo k vývoji jaderných zbraní z plutonia obsaženého ve vyhořelém jaderném palivu. Vyhořelé…


07.03.2022 11:12

ENSREG – prohlášení k Ukrajině

S ohledem na vývoj situace na Ukrajině Skupina evropských dozorných orgánů pro jadernou bezpečnost (ENSREG) uskutečnila v neděli 6. března druhé…


04.03.2022 13:35

Tisková zpráva SÚJB k aktuálnímu dění

Státní úřad pro jadernou bezpečnost nadále nepřetržitě monitoruje radiační situaci na území České republiky a Evropy. Současně sledujeme aktuální…


04.03.2022 09:33

Požár v JE Záporoží byl zlikvidován. Personál elektrárny zajišťuje chod energetických bloků v souladu s požadavky procesních postupů pro bezpečný provoz

V noci 4. března 2022 ostřelovaly vojenské síly Ruské federace areál jaderné elektrárny Záporoží (ZNPP).  Následkem toho vznikl v areálu požár, který…


03.03.2022 14:01

Jódové tablety v současné situaci nepotřebujete

Jódové tablety pouze chrání štítnou žlázu, aby nepřijímala radiojód z ovzduší. V současné situaci však žádné riziko ozáření radiojódem…


03.03.2022 10:46

Mimořádná Rada guvernérů MAAE přijala rezoluci k Ukrajině

Dne 2. a 3. března 2022 proběhlo ve Vídni v sídle Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) mimořádné zasedání Rady guvernérů MAAE. Jediným…


02.03.2022 09:13

HZS ČR zveřejnil upřesňující informaci k otázkám ochrany obyvatelstva, varování a ukrytí

SÚJB v pondělí 28.2.2022 zveřejnil základní pokyny pro případ nutné ochrany pro obyvtelstvo. Tato informace vyvolala zvýšený zájem občanů o to, jak…


28.02.2022 17:34

Pokyny pro případ nutné ochrany - aktualizace

I když pevně věříme, že pravděpodobnost je mizivá, na četné dotazy v souvislosti s hrozbami Ruska, které nevylučuje použití jaderných zbraní,…


28.02.2022 13:52

ENSREG odsuzuje ruskou agresi ohrožující jadernou bezpečnost na Ukrajině

Skupina evropských dozorných orgánů pro jadernou bezpečnost (ENSREG) uskutečnila 27. února mimořádné plenární zasedání v reakci na ruskou agresi vůči…


28.02.2022 10:59

Informace k radiační situaci na našem území a aktuálnímu dění na Ukrajině

Radiační situace na našem území je obvyklá. V týdnu od 21.2. do 27.2.2022 jsme nezaznamenali žádné odchylky od běžně sledovaných hodnot. Výsledky…