Aktuálně

29.03.2021 10:34

Státní ústav radiační ochrany, v.v.i., vyhlašuje výběrové řízení na ředitele ústavu

Rada Státního ústavu radiační ochrany, v.v.i., jehož zřizovatelem je SÚJB, vyhlašuje podle § 17 a § 18 odst. (2), písm. h) Zák.č. 341/2005 Sb.,…


12.03.2021 12:07

Vydání Národních radiologických standardů a indikačních kritérií pro mamografii a vyšetření výpočetní tomografií v rámci pilotního programu časného záchytu karcinomu plic

Dne 28.2.2021 vyšly ve věstníku Ministerstva zdravotnictví č. 3/2021 Národní radiologické standardy a indikační kritéria pro mamografii a vyšetření…


11.03.2021 06:30

Uplynulo 10 let od jaderné havárie na elektrárně Fukušima I

Před 10 lety došlo severovýchodně od Japonska k silnému zemětřesení, které bylo následováno ničivou vlnou tsunami. Tyto události se vzhledem ke svému…


08.03.2021 09:38

Umístění dvou jaderných bloků v Dukovanech povoleno

Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB) dnes vydal povolení k umístění dvou jaderných bloků v lokalitě Dukovany. Rozhodl tak v souladu…


04.02.2021 21:33

Pandemie vyžaduje omezení zdravotních prohlídek radiačních pracovníků

Pandemie koronaviru SARS CoV-2 významně ztěžuje provádění některých předepsaných vstupních a pravidelných lékařských prohlídek. Obtíže přetíženého…


22.01.2021 14:12

Pandemie přináší dočasné změny v kvalifikačních požadavcích

Pandemická situace v některých případech velmi ztěžuje naplnění kvalifikačních požadavků nebo provádění školení. Také v oblasti využívání jaderné…


21.12.2020 12:19

SÚJB rozhodl o schválení dalšího provozu výzkumného jaderného reaktoru LVR-15

Státní úřad pro jadernou bezpečnost vydal povolení k dalšímu provozu výzkumného reaktoru LVR-15. Jedná se o lehkovodní reaktor s výkonem 10 MWt…


21.12.2020 12:18

SÚJB rozhodl o schválení dalšího provozu výzkumného jaderného reaktoru LR-0

Státní úřad pro jadernou bezpečnost vydal povolení k dalšímu provozu výzkumného reaktoru LR- 0. Jedná se o reaktor nulového výkonu, který se využívá…


18.12.2020 08:09

Povolení dalšího provozu Meziskladu vyhořelého paliva Dukovany

Rozhodnutím  SÚJB čj. SÚJB/ONRV/24217/2020 ze dne 15. 12. 2020 byl povolen další provoz jaderného zařízení – Meziskladu vyhořelého paliva Dukovany.…


16.12.2020 10:22

PF 2021

Vážení přátelé,

Vám i všem Vašim blízkým přejeme co nejpříjemnější prožití vánočních svátků a v novém roce především pevné zdraví. Také hodně štěstí,…


14.12.2020 12:25

Národní radiační havarijní plán schválen!

Dne 7.12. 2020 byl Usnesením vlády České republiky č. 1276 schválen Národní radiační havarijní plán (NRHP). Byl tím naplněn požadavek § 234 odst. 2…


08.12.2020 14:33

Změny související se skončením přechodného období po vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii (EURATOM)

Aktualizováno 31.12.2020

Změny v souvislosti s vývozy jaderných položek do Spojeného království, resp. s dovozy ze Spojeného království do ČR po…


08.12.2020 14:24

29. bilaterální jednání s Rakouskem

Česká delegace zorganizovala, na základě Dohody mezi vládou České republiky a vládou Rakouské republiky o úpravě otázek společného zájmu týkajících se…


30.11.2020 13:52

Novelizace právní úpravy zákazu chemických zbraní v ČR je úspěšně dovršena

Po více než dvou letech práce byl úspěšně dovršen proces novelizace právní úpravy zákazu chemických zbraní v České republice. Ve Sbírce zákonů právě…


10.11.2020 15:32

NÚKIB a SÚJB spojí své síly při posilování bezpečnosti ČR

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) a Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB) rozšíří vzájemnou spolupráci a spojí své…