Aktuálně

08.06.2021 19:39

Výroční zasedání národních úřadů východoevropského regionu OPCW

Organizace pro zákaz chemických zbraní (OPCW) uspořádala 20. zasedání národních úřadů regionu východní Evropy. Bylo zaměřeno na elektronickou…


21.05.2021 14:15

Nový výkonný tajemník CTBTO – Robert Floyd

Robert Floyd (AU), generální ředitel Australian Safeguards and Non‑proliferation Office, byl jmenován novým výkonným tajemníkem Comprehensive…


12.05.2021 15:35

Svary na JE Temelín jsou prokazatelně v pořádku

Na internetu bylo možné v nedávné době najít články, které opět zpochybňují kvalitu svarů, kterými jsou k tlakové nádobě reaktoru prvního bloku JE…


07.05.2021 13:47

Nová publikace SÚJB "Hodnocení lékařského ozáření"

Lékařské ozáření tvoří v současné době zhruba pětinu celkového ozáření populace zdroji ionizujícího záření. Pokud bychom brali do úvahy pouze umělé…


03.05.2021 09:48

Česká republika na jednání Euratomu představila novou analytickou metodu, která rozšířila schopnosti dozoru při nakládání s jadernými materiály

Výměna informací o implementaci záruk na jaderné materiály probíhá i v podmínkách pandemie COVID-19. Letos si členské státy Euratomu poprvé vyměnily…


26.04.2021 10:00

Dnes si připomínáme 35 let od havárie na černobylské jaderné elektrárně

V letošním roce si připomínáme události spjaté s černobylskou havárií, které před 35 lety zasáhly celý svět a svým rozsahem se neblaze zapsaly do…


16.04.2021 08:17

Nové příležitosti ke studiu v oblasti záruk

V zárukové oblasti vznikly nové vzdělávací programy. Na milánské Polytechnice je nyní možné studovat problematiku implementace záruk na jaderné…


15.04.2021 09:48

Malé modulární reaktory: Jak je vidí SÚJB?

Odbornou a laickou veřejnost stále více zajímá možnost využití malých modulárních reaktorů (SMR – Small Modular Reactor) v elektroenergetice a…


14.04.2021 08:27

Informace k záměru japonské vlády k vypouštění kontaminovaných vod z JE Fukušima do moře

Vzhledem k aktuálnímu zvýšenému zájmu o tiskovou zprávu vydanou japonským ministerstvem pro ekonomiku, obchod a průmysl (METI), bychom vás rádi…


29.03.2021 10:34

Státní ústav radiační ochrany, v.v.i., vyhlašuje výběrové řízení na ředitele ústavu

Rada Státního ústavu radiační ochrany, v.v.i., jehož zřizovatelem je SÚJB, vyhlašuje podle § 17 a § 18 odst. (2), písm. h) Zák.č. 341/2005 Sb.,…


12.03.2021 12:07

Vydání Národních radiologických standardů a indikačních kritérií pro mamografii a vyšetření výpočetní tomografií v rámci pilotního programu časného záchytu karcinomu plic

Dne 28.2.2021 vyšly ve věstníku Ministerstva zdravotnictví č. 3/2021 Národní radiologické standardy a indikační kritéria pro mamografii a vyšetření…


11.03.2021 06:30

Uplynulo 10 let od jaderné havárie na elektrárně Fukušima I

Před 10 lety došlo severovýchodně od Japonska k silnému zemětřesení, které bylo následováno ničivou vlnou tsunami. Tyto události se vzhledem ke svému…


08.03.2021 09:38

Umístění dvou jaderných bloků v Dukovanech povoleno

Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB) dnes vydal povolení k umístění dvou jaderných bloků v lokalitě Dukovany. Rozhodl tak v souladu…


04.02.2021 21:33

Pandemie vyžaduje omezení zdravotních prohlídek radiačních pracovníků

Pandemie koronaviru SARS CoV-2 významně ztěžuje provádění některých předepsaných vstupních a pravidelných lékařských prohlídek. Obtíže přetíženého…


22.01.2021 14:12

Pandemie přináší dočasné změny v kvalifikačních požadavcích

Pandemická situace v některých případech velmi ztěžuje naplnění kvalifikačních požadavků nebo provádění školení. Také v oblasti využívání jaderné…