Nabídka volných míst na SÚJB

ČR - Státní úřad pro jadernou bezpečnost

vypisuje výběrová řízení dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, na pracovní místa:

  • v současné době nejsou vyhlášena žádná výběrová řízení

vypisuje výběrová řízení dle zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, na volná služební místa:

  • 2.5/8 - odborný rada v právním oddělení (PDF)
  • 3.2.1/10 - odborný rada v oddělení hodnocení strojních komponent a materiálů (PDF)
  • 3.2.3/3 - odborný rada v oddělení hodnocení systémů SKŘ a elektro (PDF)
  • 3.3/7 - odborný rada v oddělení nakládání s RAO a VJP (PDF)
  • 3.1.3/9 - odborný rada v oddělení kontroly systémů (PDF)
  • 3.1.4/2 - odborný rada v oddělení kontroly provozu a zpětné vazby (PDF)

Pro žadatele - vzory žádostí a příloh: