Nabídka volných míst na SÚJB

ČR - Státní úřad pro jadernou bezpečnost

vypisuje výběrová řízení dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, na pracovní místa:

  • momentálně není vypsáno žádné výběrové řízení

vypisuje výběrová řízení dle zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, na služební místa: