HERCA kampaň

HERCA Awareness Campaign – evropská komunikační kampaň, která je určena především pro indikující lékaře

HERCA (Heads of the European Radiological protection Competent Authorities), spustila 8. 11. 2019 na mezinárodní den radiologie HERCA Awareness Campaign, což je evropská komunikační kampaň, která je určena především pro indikující lékaře. Kampaně se účastní 19 evropských států, včetně České republiky.

 

Obsahuje sedm klíčových otázek, které by si měl lékař položit, než odešle svého pacienta na radiologické vyšetření. Otázky zohledňují zájem pacienta a odpovědi na ně, které jsou obsaženy v krátkých letácích, na něž se odkazují jednotlivé otázky, obsahují jednoduché argumenty a informace, které lze použít při diskuzi s pacientem o lékařském ozáření.

 

Dobrovolná asociace sdružující evropské státních orgány, které vykonávají státní správu při využívání ionizujícího záření HERCA byla založena v roce 2007 z podnětu francouzského dozorového orgánu French Nuclear Safety Authority (ASN) a Státní úřad pro jadernou bezpečnost je jejím dlouhodobým a aktivním členem. Pracovní program HERCA je založen na společném zájmu o významné otázky týkající se regulace v oblastech souvisejících s využívání ionizujícího záření. Společně se snaží spolupracovat na otázkách týkajících se radiační ochrany a navrhovat praktická řešení. Od roku 2018 je předsedkyní asociace HERCA ředitelka sekce radiační ochrany SÚJB Ing. Karla Petrová.