Kontakt

adresa:Senovážné náměstí 9, 110 00 Praha 1
telefonní spojení:221 624 111
fax:222 220 917
IČ:48136069
datová schránka:me7aazb
e-mail:podatelna@sujb.cz
 Podatelna
13.02.2023 08:05

Kariéra v SÚJB

Chcete dohlížet na jadernou bezpečnost jaderných elektráren a výzkumných reaktorů provozovaných v ČR?

Podílet se na dozoru nad radiační ochranou…


07.03.2022 17:24

Informační portál pro případ mimořádné události

Státní úřad pro jadernou bezpečnost společně se Státním ústavem radiační ochrany připravil speciální webové stránky, na kterých budou zveřejňovány…


20.03.2023 09:02

Týdenní vyhodnocení radiační situace

Monitorování radiační situace na našem území nepřineslo v týdnu od 13. 3. 2023 do 19. 3. 2023 žádné neobvyklé výsledky. Změny radiační situace jsme…


08.02.2023 15:17

Státní ústav radiační ochrany přednesl jednu ze tří vyžádaných přednášek na mezinárodním workshopu MAAE a prefektury Fukushima. Jeho práce inspiruje i japonské výzkumníky

Státní ústav radiační ochrany, v.v.i., prezentoval výsledky svého výzkumu na mezinárodním workshopu konaném při příležitosti 10. výročí spolupráce…


02.02.2023 10:53

Hodnotící konference Úmluvy o jaderné bezpečnosti

Ve Vídni právě probíhá poslední přípravné zasedání před sloučenou 8. a 9. hodnotící konferencí Úmluvy o jaderné bezpečnosti. Zasedání vede naše…


30.01.2023 08:53

Generální konference MAAE pod vedením předsedy Rady guvernérů Ivo Šrámka schválila aktualizaci rozpočtu na rok 2023

Generální konference Mezinárodní agentury pro atomovou energii dnes pod vedením předsedy Rady guvernérů Ivo Šrámka schválila aktualizaci rozpočtu na…


17.01.2023 07:30

SÚJB vydal dokument Licenční požadavky na jaderné palivo pro nové dodavatele

Především z důvodu války na Ukrajině je nutné u evropských provozovatelů ruských typů elektráren (Česko, Slovensko, Finsko, Maďarsko a Rumunsko)…