Kontakt

adresa:Senovážné náměstí 9, 110 00 Praha 1
telefonní spojení:221 624 111
fax:222 220 917
IČ:48136069
datová schránka:me7aazb
e-mail:podatelna@sujb.cz
 Podatelna
30.10.2023 13:22

Připravili jsme novelu atomového zákona

Po dvouletém úsilí jsme připravili návrh novely atomového zákona, který je základní právní úpravou ochrany před negativními účinky ionizujícího záření…


13.02.2023 08:05

Kariéra v SÚJB

Chcete dohlížet na jadernou bezpečnost jaderných elektráren a výzkumných reaktorů provozovaných v ČR?

Podílet se na dozoru nad radiační ochranou…


07.03.2022 17:24

Informační portál pro případ mimořádné události

Státní úřad pro jadernou bezpečnost společně se Státním ústavem radiační ochrany připravil speciální webové stránky, na kterých budou zveřejňovány…


27.11.2023 09:41

Týdenní vyhodnocení radiační situace

Monitorování radiační situace na našem území nepřineslo v týdnu od 20. 11. do 26. 11. 2023 žádné neobvyklé výsledky. Změny radiační situace jsme…


20.11.2023 08:14

Týdenní vyhodnocení radiační situace

Monitorování radiační situace na našem území nepřineslo v týdnu od 13. 11. do 19. 11. 2023 žádné neobvyklé výsledky. Změny radiační situace jsme…


14.11.2023 15:00

Vstupujeme do dalšího kola hodnocení SMR NUWARD

Dnešním slavnostním podpisem Terms of Reference v Paříži vstoupilo do další fáze předběžné hodnocení projektu malého modulárního reaktoru NUWARD…


02.11.2023 16:04

SÚJB předložil svou Národní hodnotící zprávu o požární ochraně jaderných zařízení v ČR skupině ENSREG

Směrnicí o jaderné bezpečnosti NSD 2014/87/EURATOM je stanoveno pravidelné tematické partnerské hodnocení (Topical Peer-Review), jehož interval…