Aktuálně

10.04.2018

Pozvánka k účasti na prvním meetingu pro veřejnost v rámci probíhajícího partnerského hodnocení na téma řízené stárnutí

Prostřednictvím Evropské Komise si Vás dovolujeme pozvat k  osobní účasti  či prostřednictvím web-streamingového vysílání na první meeting pro veřejnost v rámci probíhajícího partnerského hodnocení (TPR) na téma...


22.03.2018

Dvoustranné česko-slovenské jednání mezi SÚJB a ÚJD ve dnech 20. – 21. 3. 2018 v Bratislavě

Pravidelné bilaterální jednání mezi dozorovými orgány ČR a SR, organizované na základě Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o spolupráci v oblasti státního dozoru nad bezpečností jaderných zařízení a...


20.03.2018

Vyjádření k událostem ve Velké Británii

Státní úřad pro jadernou bezpečnost plnící úlohu Národního úřadu pro kontrolu zákazu chemických zbraní v České republice, je zodpovědný za dodržování Úmluvy o zákazu vývoje, výroby, hromadění zásob a použití chemických...


12.03.2018

Informace o výskytu stopového množství I-131 v ovzduší České republiky v únoru a březnu 2018

Státní úřad pro jadernou bezpečnost informuje, že laboratoře Státního ústavu radiační ochrany (SÚRO) detekovaly v odběrovém období od 26. února do 6. března na některých svých odběrových místech v České republice...


18.01.2018

Národní hodnotící zpráva pro účely Topical Peer-Review „Řízené stárnutí“ dle směrnice Rady 2014/87/EURATOM

Směrnice Rady 2014/87/Euratom z 8. července 2014, kterou se mění směrnice 2009/71/Euratom, kterou se stanoví rámec Společenství pro jadernou bezpečnost jaderných zařízení, ukládá členským státům povinnost provést každých...


21.12.2017

SÚJB vydal povolení k provozu školního reaktoru VR-1

Praha, 21. prosince 2017 – Na základě žádostí Českého vysokého učení technického v Praze, podané 4. července 2017 vydal dnes Státní úřad pro jadernou bezpečnost v souladu s ustanovením § 9 odst. 1 písm. f) zákona  č....


19.12.2017

SÚJB vydal povolení k provozu 3. a 4. bloku Dukovan

Praha, 19. prosince 2017 – Na základě žádostí ČEZ, a. s., podaných 30. června 2017 vydal dnes Státní úřad pro jadernou bezpečnost v souladu s ustanovením § 9 odst. 1 písm. f) zákona  č. 263/2016 Sb.,...