Aktuálně

13.02.2023 08:05

Kariéra v SÚJB

Chcete dohlížet na jadernou bezpečnost jaderných elektráren a výzkumných reaktorů provozovaných v ČR?

Podílet se na dozoru nad radiační ochranou…


07.03.2022 17:24

Informační portál pro případ mimořádné události

Státní úřad pro jadernou bezpečnost společně se Státním ústavem radiační ochrany připravil speciální webové stránky, na kterých budou zveřejňovány…


20.03.2023 09:02

Týdenní vyhodnocení radiační situace

Monitorování radiační situace na našem území nepřineslo v týdnu od 13. 3. 2023 do 19. 3. 2023 žádné neobvyklé výsledky. Změny radiační situace jsme…


08.02.2023 15:17

Státní ústav radiační ochrany přednesl jednu ze tří vyžádaných přednášek na mezinárodním workshopu MAAE a prefektury Fukushima. Jeho práce inspiruje i japonské výzkumníky

Státní ústav radiační ochrany, v.v.i., prezentoval výsledky svého výzkumu na mezinárodním workshopu konaném při příležitosti 10. výročí spolupráce…


02.02.2023 10:53

Hodnotící konference Úmluvy o jaderné bezpečnosti

Ve Vídni právě probíhá poslední přípravné zasedání před sloučenou 8. a 9. hodnotící konferencí Úmluvy o jaderné bezpečnosti. Zasedání vede naše…


30.01.2023 08:53

Generální konference MAAE pod vedením předsedy Rady guvernérů Ivo Šrámka schválila aktualizaci rozpočtu na rok 2023

Generální konference Mezinárodní agentury pro atomovou energii dnes pod vedením předsedy Rady guvernérů Ivo Šrámka schválila aktualizaci rozpočtu na…


17.01.2023 07:30

SÚJB vydal dokument Licenční požadavky na jaderné palivo pro nové dodavatele

Především z důvodu války na Ukrajině je nutné u evropských provozovatelů ruských typů elektráren (Česko, Slovensko, Finsko, Maďarsko a Rumunsko)…


23.12.2022 13:46

PF 2023

Rádi bychom Vám popřáli pokojné Vánoce a nový rok prožitý ve zdraví, dobrých vztazích, s humorem a nadhledem.

Děkujeme Vám za důvěru a přízeň, kterou…


30.11.2022 13:12

Poděkování předsedkyni SÚJB za významné zásluhy v rozvoji spolupráce mezi Japonskem a Českou republikou v oblasti vědy a technologie

Předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová včera převzala z rukou velvyslance Japonska v České republice certifikát vyjadřující…


16.11.2022 09:06

Státní úřad pro jadernou bezpečnost na konferenci Symposium on International Safeguards 2022

Experti Odboru pro kontrolu nešíření zbraní hromadného ničení SÚJB se zúčastnili mezinárodní konference MAAE Symposium on International Safeguards…


20.10.2022 09:21

Neformální společné zasedání pracovní skupiny pro energetiku a pracovní skupiny pro atomové otázky v Praze

Ve dnech 12. až 14. 10. 2022 měl Státní úřad pro jadernou bezpečnost společně s Ministerstvem průmyslu a obchodu možnost přivítat v Praze zástupce…


14.09.2022 14:58

Jódové tablety v současné situaci nepotřebujete

Aktualizace dne 14.9.2022

V návaznosti na opakovaně se objevující články týkající se vybavenosti obyvatel ČR jodovými tabletami ujišťujeme veřejnost,…


15.08.2022 10:22

Státní úřad pro jadernou bezpečnost sleduje situaci v Záporožské jaderné elektrárně

Státní úřad pro jadernou bezpečnost nadále bedlivě sleduje a vyhodnocuje situaci na Ukrajině a zejména pak v Záporožské jaderné elektrárně, která je…


02.08.2022 10:16

10. Hodnotící konference Smlouvy o nešíření jaderných zbraní

Smlouva o nešíření jaderných zbraní (NPT) předpokládá, že každých 5 let proběhne vyhodnocení jejího fungování. Proto se od 1. do 26. srpna 2022…


01.07.2022 14:46

7. hodnotící konference smluvních stran "Společné úmluvy o bezpečnosti při nakládání s vyhořelým palivem a s radioaktivními odpady"

V těchto dnech (27. 6. – 8. 7.) probíhá ve Vídni v sídle Mezinárodní agentury pro atomovou energii 7. hodnotící konference smluvních stran "Společné…