Regionální centrum Ústí nad Labem

Zkušební komise SÚJB RC Ústí nad Labem vypisuje následující termíny pro konání zkoušek zvláštní odborné způsobilosti:

  • 16.3.2022
  • 13.4.2022
  • 11.5.2022
  • 22.6.2022

V případě vysokého počtu přihlášených bude vypsán mimořádný termín.

Přihlášení ke zkoušce

Zájemce o zkoušku je povinen nejméně týden před termínem konání zkoušky doručit vyplněnou přihlášku poštou na adresu SÚJB, Regionální centrum Ústí nad Labem, Habrovice 52, 403 40 Ústí nad Labem, nebo e-mailem na adresu hana.ortova@sujb.cz. Takto odevzdaná přihláška je považována za závaznou žádost o vykonání zkoušky. Žadatel následně obdrží pozvánku (opět poštou nebo e-mailem) s upřesněním termínu.

Místem konání

Budova Regionálního centra Ústí nad Labem, Habrovice č.p. 52, 403 40 Ústí nad Labem (objekt bývalé základní školy).

RC Usti nad Labem

Kontakt

paní Hana Ortová, tel. 417 662 719

e-mail: hana.ortova@sujb.cz