Zkoušky zvláštní odborné způsobilosti

Zvláštní odborná způsobilost


Rozsah znalostí požadovaných pro získání zvláštní odborné způsobilosti pro nakládání se zdroji ionizujícího záření 


Termíny zkoušek zvláštní odborné způsobilosti: