Regionální centrum Praha

Zkoušky zvláštní odborné způsobilosti k vykonávání činností zvláště důležitých z hlediska radiační ochrany

Termíny zkoušek ZOZ pořádané na RC Praha

  • 1.6.2022
  • 7.9.2022
  • 5.10.2022
  • 2.11.2022
  • 7.12.2022

Místo konání zkoušek

SÚJB Regionální centrum Praha, Bartoškova 28, 140 00 Praha 4 (mapa + spojení)

tel: 221 624 901, fax: 221 624 900

e-mail: jana.karafiatova@sujb.cz

RC Praha

Pozvánka

Pozvánka s upřesněním termínu a hodiny zkoušek bude žadateli odeslána na e-mail, případně na adresu uvedenou na přihlášce.

Počet přihlášených

Maximální počet přihlášených na jeden termín je 15. Ostatní budou přesunuti na následující termín zkoušek.

Pokud přihlášených bude na jeden termín více než 25, bude v daném měsíci ještě vypsán mimořádný termín zkoušek, který bude žadatelům oznámen.

Pokud žadatelů o zkoušku bude méně než 5, bude termín v daném měsíci zrušen a žadatelé budou přesunuti automaticky termín následující.

RC Praha si vyhrazuje možnost změny termínů zkoušek.