Regionální centrum Plzeň

Zkoušky zvláštní odborné způsobilosti k vykonávání činností zvláště důležitých z hlediska radiační ochrany v roce 2022

Zkušební komise SÚJB RC Severozápad, pracoviště Plzeň vypisuje na rok 2022 tyto termíny zkoušek zvláštní odborné způsobilosti:

  • 12.1.2022
  • 9.2.2022
  • 9.3.2022
  • 13.4.2022
  • 11.5.2022
  • 8.6.2022
  • 14.9.2022
  • 12.10.2022
  • 9.11.2022
  • 14.12.2022

tj. zpravidla druhá středa v měsíci (kromě prázdninových měsíců). V případě velkého počtu zájemců bude vypsán mimořádný termín, změna řádných termínů je vyhrazena.

Místo konání:

Zkoušky se uskuteční v jednací místnosti administrativní budovy Regionálního centra Severozápad, pracoviště Plzeň SÚJB, Klatovská 200 f, 301 00 Plzeň, areál bývalých kasáren Plzeň-Bory, začátek je stanoven na 8,00- 9,00 hod.

RC Plzen

Přihláška ke zkoušce, pozvánka:

Zájemce o zkoušku je povinen odevzdat řádně vyplněnou přihlášku (včetně přesné specifikace činnosti) nejpozději týden před očekávaným termínem zkoušky. Odevzdaná přihláška je považována za závaznou žádost o vykonání zkoušky.
Pozvánka s upřesněním termínu a hodiny zkoušky bude žadateli odeslána na adresu, příp. e-mailovou adresu uvedenou na přihlášce.

 

Bližší informace:

paní Marie Housková
tel.: 378 402 711-18
e-mail: marie.houskova(at)sujb.cz