Přehledy hodnocení kontrol

Při hodnocení a plánování kontrolní činnosti na jaderných zařízeních používá SÚJB evidence kontrol provedených inspektory jak podle oblastí, tak zaměřených na konkrétní jaderné zařízení. Závěry pravidelně prováděných hodnocení výsledků kontrolní činnosti jsou interně zpracovány do zpráv, které jsou předkládány vedení úřadu. Data z evidence jsou zpracována pro názornost také graficky.

Přehledy kontrol (data jsou uváděna zpětně za pět minulých let a jsou aktualizována vždy v únoru následujícího roku).

Počty provedených kontrol a pracovní usií věnované kontrolám: 

Přehledy důležitých zjištění z kontrolní činnosti jsou pravidelně uváděny ve výročních zprávách SÚJB.