Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

limit na obsah césia 137 a stroncia-90 v potravinách 27.03.2009 07:51:03
Dobrý den,
potřebuji zjistit, zda a v jakém předpise je v ČR stanoven limit pro obsah radionuklidů césia-137 a stroncia-90 v potravinách, popř. přímo v mléce a smetaně. Jde mi o porovnání s legislativními požadalky platnými v Ruské ferderaci, kde je stanoven limit pro Césium-137 100 Bq/L a pro stroncium-90 25 Bq/L. Jsou limity platné v ČR stejné a ve kterém předpise jsou uvedeny ?
Ve vyhlášce Mzdr. ČR č. 133/2004 Sb. o podmínkách ozařování potravin a surovin, i nejvyšší přípustné dávce záření a o způsobu označení ozáření na obalu, jsem tyto limity uvedené nenašla.
Omlouvám se, ale potřebuji tuto informaci v co nejkratším možném termínu z důvodu probíhajících auditů ruských veterinářů v našich závodech, kvůli plánovanému exportu našich mléčných výrobků do Ruska.

Děkuji za odpověď.

S pozdravem

Ing. Jiřina Ostrowská
(Vložil(a): Jiřina Ostrowská)
Požadavky na obsah Cs a Sr v potravinách jsou stanoveny ve vyhlášce č. 307/2002 Sb., ve znění vyhlášky č. 499/2005, a to v příloze č. 8 v tab. č. 4 (Nejvyšší přípustné úrovně radioaktivní kontaminace potravin pro radiační mimořádné situace) a č. 5 (Nejvyšší přípustné úrovně radioaktivní kontaminace potravin pro přetrvávající ozáření po černobylské havárii).

Vyhlášku naleznete v rubrice legislativa/prováděcí právní předpisy/vyhlášky SÚJB
(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)