Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

PředmětPříspěvkůAktualizce
Osoby po aplikaci radiofarmak a jejich vliv na okolí
10819.01.2021 12:33:37
Časté rentgenování
27119.01.2021 09:06:57
Otázky k dávkám ionizujícího záření
17518.01.2021 19:51:58
Ozáření předmětů RTG
10418.01.2021 15:28:53
Otázky ke zdrojům ionizujícího záření
12117.01.2021 22:58:38
Záření po RTG, CT a ozařování
3810.01.2021 07:59:38
Radiační pracovníci kategorie A
1408.01.2021 18:55:22
Vliv ionizujícího záření na fertilitu
8605.01.2021 15:34:39
RTG a CT u dětí
14604.01.2021 10:10:14
Pracovníci se zdroji ionizujícího záření a gravidita
6802.01.2021 21:14:46
Vkládání nového vlákna konference

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.