Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

PředmětPříspěvkůAktualizce
Osoby po aplikaci radiofarmak a jejich vliv na okolí
13515.09.2021 15:47:15
Otázky k ochranným pomůckám
10713.09.2021 14:43:46
Monitorování radiační situace
812.09.2021 19:11:17
Scan v těhotenství
Dobry den, jsem 33+2tt a podstoupila jsem ventilation-perfusion (VQ) scan, podezření na plicní embolie. Bylo mi řečeno ze bezpečnější nez CT....
109.09.2021 12:56:06
Anonym
RTG a CT v těhotenství
42207.09.2021 20:59:42
Ozáření předmětů RTG
11706.09.2021 20:34:38
Časté rentgenování
31005.09.2021 23:22:46
Povolení vydávaná SÚJB, povinnosti ohlašovatele a registranta
11703.09.2021 14:37:36
Pracovníci se zdroji ionizujícího záření a gravidita
7730.08.2021 10:30:07
Otázky ke zdrojům ionizujícího záření
13527.08.2021 10:15:29
Vkládání nového vlákna konference

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.