Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

PředmětPříspěvkůAktualizce
Otázky k dávkám ionizujícího záření
22019.06.2022 11:32:52
Ozáření při letecké přepravě
4017.06.2022 09:17:47
RTG a CT u dětí
17716.06.2022 16:17:00
Zkoušky odborné způsobilosti (ZOZ)
4516.06.2022 09:58:05
Záření po RTG, CT a ozařování
6509.06.2022 18:30:37
RTG a CT v těhotenství
45709.06.2022 08:01:10
Vliv ionizujícího záření na fertilitu
10108.06.2022 08:42:00
Pracovníci se zdroji ionizujícího záření a gravidita
9405.06.2022 08:36:00
Časté rentgenování
35225.05.2022 15:55:55
Otázky k ochranným pomůckám
11325.05.2022 13:37:36
Vkládání nového vlákna konference

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.