Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

PředmětPříspěvkůAktualizce
Povolení vydávaná SÚJB, povinnosti ohlašovatele a registranta
12229.09.2022 18:11:38
RTG a CT u dětí
18026.09.2022 22:53:43
Ozáření při letecké přepravě
4426.09.2022 22:38:57
Osoby po aplikaci radiofarmak a jejich vliv na okolí
15926.09.2022 13:05:55
Otázky k dávkám ionizujícího záření
22524.09.2022 17:07:09
Neionizující záření
3124.09.2022 14:12:00
Pracovníci se zdroji ionizujícího záření a gravidita
9921.09.2022 12:38:44
Časté rentgenování
36017.09.2022 22:29:31
Otázky ke zdrojům ionizujícího záření
15416.09.2022 13:09:50
RTG a CT v těhotenství
46805.09.2022 16:00:56
Vkládání nového vlákna konference

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.