Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Dotaz 01.03.2018 15:06:38
Dobrý den, prosím o informaci. Dcera byla koncem prosince 2017 na operaci fibroadenomu v prsu. Pravděpodobně bylo předem provedeno označení (zaměření) místa nějakým radioizotopem (bylo to uvedeno v poučení o operaci, že se nesmí 24 hodin přibližovat k dětem a těhotným). Začátkem ledna 2018 otěhotněla. Tedy asi za 14 dní. Je použití radioizotopu (nebo jiné radioaktivní látky) s kontrastní látkou nebezpečné pro plod? Jak dlouho látka zůstává v těle? A pokud by byla těhotná už v době operace, mělo by to následky pro plod? Děkuji předem za odpověď.
(Vložil(a): Moravcová)
Dobrý den,

ano, ke "značení" se používají radioizotopy (radiofarmaka-RFM) s krátkým poločasem rozpadu. K přesnějšímu odhadu rizika by bylo potřeba znát typ a množství aplikovaného RFM.
Píšete, že vaše dcera byla informována, resp. poučena, že se nesmí 24 hodin přibližovat k dětem a těhotným, což je správně. O těhotenství informována nebyla? Doporučovala bych obrátit se na pracoviště, které aplikovalo RFM, aby se vyjádřilo i k těhotenství, případně dodalo požadované informace potřebné ke kvalifikovanému odhadu rizika pro zárodek.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)