Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Re: Vliv ionizujícího záření na fertilitu 09.02.2015 20:06:11
Dobrý den, zajímal by mě vliv HSG vyšetření (vyšetření průchodnosti vejcovodů před ovulací) na neoplodněné vajíčko. Může mít toto vyšetření nějaký vliv na genetickou informaci případně na vývoj plodu v případně následného otěhotnění?
(Vložil(a): Lucie S.)
Dobrý den, Vámi zmiňované vyšetření HSG se provádí za použití ultrazvuku (tj. sona/sonografu atd.), což není zdroj ionizujícího záření, a tudíž zodpovězení tohoto dotazu není v kompetenci Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. Dovolujeme si Vás odkázat na Vašeho lékaře nebo Státní zdravotní ústav. Pěkný den
(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)