Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Gama záření 31.07.2003 20:17:53
Jako majitele domu částečně postaveného ze škvárobetonových tvárnic by mě zajímalo jaké hodnoty dávkového příkonu (v mikroGy/h)považujete ze zdravotního hlediska za zanedbatelné (tj.bezpečné).
Díky za odpověď.
(Vložil(a): Vladimír Koblížek)
Odpověď je uvedena v § 95 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 307/2002 Sb.:
1 mikrosievert za hodinu pro maximální příkon fotonového dávkového
ekvivalentu v obytné nebo pobytové místnosti.
Podle metodického doporučení se toto maximum měří ve vzdálenosti 0,5 m od
zdi a 1 m nad podlahou.

(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)