Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Otázky k dávkám ionizujícího záření 21.06.2022 22:50:04
Dobrý den,
během roku jsem bohužel absolvovala 3x OPG rtg ( září, březen, květen), 6x intraorální rtg, rtg lebky, páteře, dutin a mamograf. Mám obavy, že dávky záření z těchto vyšetření jsou natolik vysoké, že mohou vést k rozvoji nebezpečného onemocnění.
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

nemusíte se obávat, dávka z prodělaných vyšetření pro Vás není nebezpečná.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)