Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Re: Otázky k dávkám ionizujícího záření 20.01.2022 21:55:05
Dobrý den,

pracuji ve firmě, kde opravujeme komponent pumpy, která slouží k doplňování vody a kyseliny borité do reaktoru. Komponent nám doručil výrobce pumpy, který zajistil i dekontaminaci.
Chtěl jsem se zeptat, jestli možné, abych si na papírech a počítači, které leželi těsné blízkosti tohoto komponentu donesl domů nějaké nebezpečné radionuklidy? Dále bych se chtěl zeptat, zda bych nějaké stopové množství bylo nebezpečné pro rodinu a jestli toto jde odhalit jednoduchým geiger-mullerovim detektorem?

(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

Předměty uvolňované z pracoviště musí splňovat tzv. "uvolňovací úrovně" plošné aktivity pro povrchovou kontaminaci předmětů podle přílohy č. 7 vyhlášky 422/2016 Sb. (tabulka na konci přílohy). Takto uvolněné předměty (komponenta pumpy) nelze považovat za nebezpečné z hlediska kontaminace nebo možnosti ozáření.
Takto nízké hodnoty povrchové kontaminace nelze jednoduchým GM detektorem zjistit. Pokud Vám GM detektor něco ukazuje v blízkosti PC může se jednat např. o rušivé elektromagnetické pole, které ovlivňuje GM detektor a jeho elektroniku atd.
(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)