Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Re: Otázky k dávkám ionizujícího záření 23.11.2019 16:56:18
Zdravím.

Kamarád bydlí v bytě v lokalitě Stochov, kde jsou panelové domy postaveny z nechvalně známého radioaktivního štěrku z bývalého dolu ČLA, známého zejména kvůli zamoření radonem a emisí gama záření.

Prováděl jsem u něj měření gama radiace a v celém bytě je úroveň přibližně 4x vyšší, než u mne doma v jiné vesnici. Přístroj ukazoval průměr 0,55 nSv/hod, což činí roční dávku bezmála 5 mSv.

Je v ČR nějaký zákonný limit na úroveň radiace v obydlí?
Mají se lidé, bydlící v takových bytech nějak znepokojovat?

Děkuji za odpoveď
Pavel
(Vložil(a): Anonym)
Vážený pane,

nejprve předesílám, že pro měření příkonu prostorového dávkového ekvivalentu (PPDE), čili jak Vy píšete "gama radiace", existují SÚJB vydané metodiky, kterými se firmy s povolením SÚJB musí řídit.
Předepsána je především poloha měřicího přístroje, pokud jde o vzdálenost od stěny a od podlahy. Jinak nelze naměřené hodnoty porovnat s tzv. referenčními úrovněmi, které uvádí vyhláška č. 422/2016 Sb.
Vaše měření komentujete pouze výsledkem na Vašem přístroji. Přesto, pokud bych měl hodnotit jenom na základě číselného údaje, a za předpokladu, že jste si nespletl jednotky (tj. 0,55 nSv/h ... předpokládám, že jde o "nanoSievert/h"), musel bych učinit závěr, že naprosto nic neukazuje na přítomnost radionuklidů ve stavebním materiálu. Hodnota 0,55 nSv/h odpovídá 0,000055 mikroSv/h, nebo-li 550 pikoSv/h. Soudím tedy, že jde o omyl v jednotkách.
Dovolím si úvahu, že Váš přístroj neukazoval nanoSv/h, ale mikroSv/h. Ale ani potom nedojde k překročení referenční úrovně PPDE. Jste zhruba na její polovině.
V § 97 vyhlášky č. 422/2016 Sb., je uvedena referenční hodnota 1 mikroSv/h.
K poslední části Vašeho dotazu uvádím, že přírodní zdroje ionizujícího záření nejsou limitovány. Používají se tzv. referenční úrovně, které mají ten význam, že radiační ochrana je považována za optimalizovanou, pokud se naměřené hodnoty pohybují níže, než jsou uvedené referenční úrovně.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)