Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Re:Otázky k dávkám ionizujícího záření 17.11.2019 20:19:11
Dobrý den,
potřebovala bych vědět jakou dávku mSv jsem obdržela u diagnostického CT břicha s podáním kontrastní látky i.v a p.o. Opisuji z protokolu délka 0:14 , složka CT 2019-3396, biometrie 52kg., 173cm, expozice rtg záření : dávka 3092mAs, DLH 647mGy-cm, Iomeron 400-70ml 3,0 ml/s, telebrix 30 meglumine 0,3g/ml inj sol 1x100-20ml/60min, tomografie výpočetní DM/917394. Předem velice děkuji za odpověď.
Moje další otázka se týká vyšetření z roku 2018, ,a to perfuzní scintigrafie myokardu při zátěži + perfuzní scintigrafie myokardu v klidu na nukleární medicíně s podáním radioaktivní látky. Identifikace přístroje Mediso spirit DH Vs kolimátorem LEUHR a technikou SPECT.Vyšetření bylo provedeno ve dvoudenní protokolu , nejprve v klidu TK 101/84, TF 104/min a dále po zátěži v poloze na zádech a břiše. Při obou fázích vyšetření byla aplikována akvitita 810MBq 99 TC MIBI i.v. hmotnost 52kg, výška 173cm. Moc prosím o odpověď,jakou dávku záření jsem při těchto dvou vyšetření srdce obdržela? Může toto vyšetření do budoucna vyvolat nebo zvýšit pravděpodobnost zhoubného onemocnění levého prsu? Předem velice děkuji za odpovědi Romana M

(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

odhad Vaší celkové efektivní dávky je cca 10,1 mSv. Koeficient riziko vzniku smrtelného nádorového onemocnění je 5 % na 1 Sv. Ve Vašem případě je riziko ještě 100x nižší (1 Sv = 1000 mSv). Dávka je nízká, riziko pravděpodobnosti vzniku nádoru je nízká.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)