Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Re: Otázky k dávkám ionizujícího záření 29.03.2017 13:40:47
Dobrý den, pracuji ve stomatologickém zařízení. Přímo v ordinaci máme intraorální rtg, který používají i jiní doktoři. Pracuji ve vzdálenosti cca 5 metrů od přístroje, bez jakékoliv zábrany/stěny. Dle kontroly je vzdálenost bezpečná. Nyní jsem těhotná. Je nějaké riziko poškození plodu? Dopadá do vzdálenosti 5 metrů nějaké zbytkové záření? Děkuji
(Vložil(a): Lenka Zahustelová)
Dobrý den, ve vzdálenosti 5 m od intraorálního rtg je tzv. neužitečné záření velmi nízké až zanedbatelné. Pokud nemáte ani vymezeno sledované pásmo není plod vystaven riziku.

(Za SÚJB: sekce radiační ochrany)