Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Re: Otázky k dávkám ionizujícího záření 01.03.2017 08:40:13
Dobrý den. Děkuji za odpověď. Měl jsem na mysli právě ty hodnoty pro civilní obyvatelstvo. Podle mých dedukcí vychází, že do 0,1mR/h je ještě vše celkem O.K. Velké nebezpečí začíná kolem 1mR/h, smrtelné je nad 30mR/h, ale vyhlášku č. 422/2016 Sb. jsem nečetl, tak je možné, že píšu nesmysly. Jinak, přístroj ukazuje stálou bazální radiaci kolem 0,036mR/h. Je toto ještě v normě?
Zdraví MŠ
(Vložil(a): Marcel Šabata)
Dobrý den,

vzhledem k tomu, že jde o dávkový příkon, bude vždy celková dávka záviset na době expozice ionizujícímu záření - nelze tedy takto jednoduše odpovědět. Existuje tabulka srovnání číselných hodnot, kde jsou vyznačeny dávkové příkony a "přípustné" pobytové doby. Bohužel se mi nedaří dohledat originál, zasílám tedy odkaz k ukázce z knihy Zdravotnictví a integrovaný zachranný systém při hromadných neštěstích a katastrofách: http://bit.ly/2mDD1LR, kde je na straně č. 324 zmíněná tabulka.
Dávkové příkony, které uvádíte, lze také například využít při vymezování zón během zásahu jednotek požární ochrany (JPO) - pro představu a srovnání zasílám odkaz na bojový řád JPO: http://bit.ly/2lxmBnm, na straně 4 je tabulka s příslušnými hodnotami pro vymezení jednotlivých zón.
Přírodní pozadí v ČR variuje zhruba v intervalu 0,1 - 0,4 microSv/h, uvedená hodnota je tedy v normě. Pokud budete hledat více informací o radiační situaci v ČR, dovolím si Vás odkázat na naše internetové stránky, kde v sekci "Monitorování radiační situace" nalzenete aktuální výsledky měření na našem území - http://bit.ly/2mrV6zn.
(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)