Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Otázky k dávkám ionizujícího záření 31.01.2017 14:46:54
Dobrý den. Dostala jsem na Vás kontakt od jednoho známého. Velmi by mě zajímalo, kolik radiace se dostane do těla po zákroku gama nožem. Kamarád má zhoubný nádor v mozku, a všichni o něj máme strach... Je hrozně tajnůstkářský a nechce, abychom se o něj strachovali. Ale problém je, že má slabé srdce a máme strach, že při větším náporu by to nemusel zvládnout... Údajné se mu to projevilo nedávno, ale už dříve byl na různých operacích a tak... dokážete mi prosím poradit?
Sára

(Vložil(a): Sára)
Dobrý den, na Váš dotaz Vám nedokážeme odpovědět, neboť předpokládaná obdržená dávka se odvíjí od předepsané dávky, tj. od strategie a plánu léčby, která je plně v kompetenci ošetřujícího lékaře a radioterapeutického týmu.

(Za SÚJB: sekce Radiační ochrany)