Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Dodatková dovolená 03.11.2011 10:22:37
Dobrý den,je ve sledovaném pásmu nárok na dodatkovou dovolenou?Jsme 3 rtg asistenti,denně na snímkovnách-8 hod prac. doba.Za loňský tok bylo 17141 rtg vyš.-to je 67.7 vyš./den.Ředitel nám odebral veškeré příplatky a letos i dodatkovou dovolenou.Je postup vedení správný
(Vložil(a): Marie Horáková)
Vážená paní, váš dotaz se týká zákona č. 262/2006 Sb. (ZP) a s výkonem dozoru SÚJB souvisí jen definicemi radiačních pracovníků a sledovaného/kontrolovaného pásma. Na dodatkovou dovolenou mají nárok zaměstnanci, kteří podle § 215 odst. 2 písm. c) ZP jsou při práci vystaveni nepříznivým účinkům ionizujícího záření. Podle § 347 odst. (3) ZP za zaměstnance, kteří jsou při práci vystaveni nepříznivým účinkům ionizujícího záření, se pro účely § 215 odst. 2 písm. c) považují radiační pracovníci kategorie A. Pracovníky kategorie A podle §16 vyhlášky SÚJB č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně, ve znění pozdějších předpisů (vyhlášky), jsou radiační pracovníci, kteří by mohli obdržet efektivní dávku vyšší než 6 mSv ročně nebo ekvivalentní dávku vyšší než tři desetiny limitu ozáření pro oční čočku, kůži a končetiny stanoveného v § 20 odst. 1 písm. c) až e)., tedy ti, kdo vykonávají práce v kontrolovaném pásmu (§ 30 vyhlášky). Sledované pásmo se vymezuje tam, kde by efektivní dávka byla vyšší než 1 mSv ročně (ale nižší než 6 mSv ročně).
(Za SÚJB: sujb)