Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Efektivní dávka členů posádek letadel 06.11.2013 23:12:00
Dobrý den, můj dotaz je zaměřen na ozáření členů posádek letadel, létajících ve výškách nad 8km.
Více jak pět let se pohybuji v prostředí ve výšce nad 8km s ročním náletem kolem 800 hodin. Průměrná dávka se za poslední roky pohybuje od 1,9msv do 2.81msv za rok. Rád bych se zeptal jak je možné, že každý rok je při podobném náletu dávka dosti odlišná? Můj druhý dotaz je jak dlouho může člověk v takových podmínkách(ročním efektivní dávka) pracovat?Jinak řečeno není doporučeno například po několika letech již se takovým dávkám vyvarovat, tedy zda to není pro člověka nebezpečné?
Moc děkuji za Vaši odpovědˇ.
Petr
(Vložil(a): petr)
Dávky naměřené z kosmického záření se mohou lišit v závislosti na ?kosmických? podmínkách - část kosmického záření pochází ze Slunce, částice s nejvyšší energií však vyletují z mezihvězdného a mezigalaktického prostoru. Intenzita kosmického záření na povrchu Země je závislá na nadmořské výšce a také na zeměpisné šířce. Zemské magnetické pole působí tak, že v rozmezí 30° - 60° jižní a severní šířky je intenzita záření asi o 10 % vyšší než na rovníku a magnetických pólech.
Dávky z přírodních zdrojů členů leteckých posádek jsou v souladu s vyhláškou o radiační ochraně sledovány a vyhodnocovány oprávněnou dozimetrickou službou, informace jsou předávány stanoveným způsobem úřadu. Na základě výsledků měření se pak připravují letové plány. Dávky, které uvádíte, neznamenají riziko, které by nutně vedlo k vyřazení z pracovního procesu. (Pro srovnání: na pracovištích s přírodními zdroji je směrná hodnota pro sledování 6 mSv, pro radiační pracovníky při radiačních činnostech (profesní ozáření) je limit součtu efektivních dávek 50mSv/rok.)

(Za SÚJB: sujb)