Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

radiace v letadlech 31.10.2013 00:15:29
V poslední době se několikanásobně zvýšila radiace ve vyšších výškách atmosféry, dne 30.10.2013 bylo naměřeno 3,727 uSv za hod. což je 20 x více než na zemi. Nakolik je dlouhodobý pobyt v letadle nebezpečný? Má informace je v 1,50 na http://www.stumbleupon.com/su/2LslpQ
(Vložil(a): Dagmar Vainova)
Pokud byste vámi uváděné radiaci byla vystavena po dobu letu 12 hodin (45 mikroSv), vaše dávka by byla přibližně stejná, jako např. rtg plic. V ČR se uvádí roční dávka z přírodního pozadí zhruba 3 mSV.
(Za SÚJB: sujb)