Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

vysloužilá rentgenová zařízení 29.05.2005 01:00:30
1. může být nebezpečné, máli někdo 15 let v kýlu plachetnice olovo ze stínění rentgenového pracoviště? Je zde možno něco měřit a kdo to provádí?
2. je možné že by se na pracoviště kovošrotu mohly dostat i dnes nebezpečné části z rentgenových přístrojů ?
(Vložil(a): Přemysl Filip)
Olovo pro stínění rtg zdroje není samo kontaminováno, je neaktivní. Použití olova jako jedovaté látky je však otázka pro hygieniky.
Při likvidaci rtg přístrojů je nutné pozornost věnovat pouze oleji z rtg lampy, nesmí být vypuštěna do ŽP, ale likvidována jako nebezpečný odpad, ale nikoliv radioaktivní.

(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)