Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Projde rentgenové záření stropem, 07.06.2020 16:56:42
Dobrý den,
s manželkou máme vyhlédlou novostavbu (byt), pod námi má být zubní laboratoř (zcela určitě bude mít zubní lékař nějaký rentgen). Touto cestou se chci zeptat, zda-li záření z rentgenu projde stropem. Strop by měl být pravděpodobně z železobetonu a na podlaze plovoucí podlaha. Rentgen zubaře bude asi od stropu vzdálený 1,5 metru. Myslíte, že může rentgenové záření projít stropem? Četl jsem dotazy na projití zdí. Na strop se tuším nikdo neptal Problém je, že nad přístrojem budeme ve vzdálenosti 1.5 až 2 metry. Což mi přijde krátká vzdálenost. Respektive, jak silný strop by musel být, aby dokázal zachytit rentgenové záření z výkonného rentgenového přístroje. A může se rentgen šířit směrem nahoru?Děkuji mnohokrát za odpověď. Jan Dočekal.
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

každé pracoviště, které bude používat zdroj ionizujícího záření (tedy i zubní rtg), musí před instalací provést měření. Měření zjišťuje, jaké množství záření proniká do okolí a porovnává je s tolerančními hodnotami. Výsledky těchto měření ukazují, že záření nad stropem je zanedbatelné.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)