Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

ionizující záření 07.11.2016 09:46:43
Dobrý den,
chtěl bych se zeptat, zda-li ionizující záření alfa, beta či gama může nějak změnit strukturu nebiologické látky? Pokud je látka pouze ozářená aniž by vstřebala radioaktivní prvek, tak pouze samotným ozářením se zářičem stát nemůže?
Děkuji
(Vložil(a): Pavel Přikryl)
Dobrý den,

Ano, máte pravdu - v případě Vámi uvedených druhů záření nedojde k aktivaci materiálu - není tedy po ozáření radioaktivní (jedná se o případy, kdy nebudeme hovořit o extrémně vysokých energiích, při kterých může docházet například k fotojaderným reakcím, tříštění atomových jader, vzniku "nových" jader, atp., se kterými se ale v běžném životě nesetkáváme). Zde je nutné poznamenat, že při dlouhodobé expozici materiálů vysokým tokům částic ionizujícího záření dochází k jejich postupné degradaci (může být narušena molekulární struktura) ? zde se ale jedná opět o extrémní případy.
Výše uvedené ale neplatí pro záření neutronové, jehož pole je schopno reagovat jaderně a tedy i vyvolat aktivaci látky či materiálu, a ty se potom stávají radioaktivními (takto jsou např. cíleně vyráběna některá radiofarmaka).

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)