Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

dotaz: kurz 14.11.2013 10:48:09
Dobrý den, prosím o sdělení, zda a kdy budete pořádat v Praze kurz: Ochrana při práci se zdroji ionizujícího záření. děkuji
(Vložil(a): Ludmila Vráželová)
Odpověď naleznete v sekci radiační ochrana v rubrice Zkoušky zvláštní odborné způsobilosti/Seznam subjektů s povolením k odborné přípravě vybraných pracovníků.
(Za SÚJB: sujb)