Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Re: Zkoušky odborné způsobilosti (ZOZ) 22.01.2016 11:50:31
Dobrý den, po kolegovi přebírám tzv. dohlížející osobu a nejsem si jistá, do které skupiny patří sklářský průmysl, kde ZIZ využíváme k měření výšky hladiny, konkrétně vyhodnocovací jednotku M 2720 (UZ Cs-137 o aktivitě 111 Gbq)? Do jaké skupiny bych se tedy měla přihlásit na školení radiační ochrany před vykonáním zkoušky? A jsou k dispozici nějaké studijní materiály ke zkoušce? Děkuji
(Vložil(a): Lucie Čermáková)
Dobrý den,

subjekty, které pořádají kurzy zvláštní odborné způsobilosti (ZOZ), i další informace ke zkouškám neleznete na webové adrese:

http://www.sujb.cz/radiacni-ochrana/zkousky-zvlastni-odborne-zpusobilosti/

Z nabídky subjektů musíte vybírat ty, které pořádají kurzy ZOZ pro pracoviště s průmyslovými zdroji, které jsou uzavřenými radionuklidovými zářiči. Jsou to např. ČVUT, SÚRO, TDK, UNIT, DTO, atd. Studijní materiály jsou k dispozici v rámci kurzů.

(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)