Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

těhotenství a práce s rentgenem 27.09.2013 22:25:13
Dobrý den,
mám k Vám dotaz ohledně zhotovování rentgenových snímků v době těhotenství. Pracuji v zubní ordinaci, kde zhotovujeme panoramatické snímky zubů tzv. ortopantomografem. Přístroj se nechází za dveřmi mého pracoviště. Jelikož jsem těhotná, mám jisté obavy, pokud se rentgenové snímky zhotovují tímto přístrojem zhruba 2m ode mne a ochranou jsou pouze zavřené dveře, jestli toto záření neohrožuje plod.
Děkuji předem za odpověď a Vaši ochotu.
(Vložil(a): Kateřina Svobodová)
Při povolování rtg pracoviště je předkládán tzv. důkaz optimalizace radiační ochrany. Smyslem je prokázat, že osoby, které nejsou snímkovány, tj. nacházející se mimo ozařovnu, jsou dostatečně chráněny před ionizujícím zářením. Nemusíte se tedy obávat, že by vaše miminko bylo ohroženo.
(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)