Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Re: Pracovníci se zdroji ionizujícího záření a gravidita 26.02.2021 08:28:01
Dobrý den,
Pracuji na nukleární medicíně kategorie pracoviště 2., Jsem těhotná na dlouhodobé nemocenské přes půl roku, nyní budu nastupovat přímo na mateřskou. Vedení oddělení vyžaduje absolvování mimořádně kontroly před nástupem na mateřskou, smluvený lékař ale prohlídku v současném stavu provézt nechce ať mě nevystavuje riziku covid, personální oddělení také na prohlídce netrvá z důvodu dlouhodobé nemocenské před mateřskou. Periodická prohlídka jednou ročně také nebyla provedena z důvodu dlouhodobé nemocenské. Prosím jaké jsou nyní povinnosti ohledně prohlídky v tomto případě. Musím prohlídku absolvovat nebo ne? Děkuji vám za váš čas :)
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

SÚJB není tím státním orgánem, který by Vám kompetentně na tuto otázku odpověděl, tím je Ministerstvo zdravotnictví ČR - viz níže.
Máme ale informace, že opravdu platí omezení provádění pracovnělékařských prohlídek dané Usnesením vlády, ale je navázáno na nouzový stav, viz:

https://koronavirus.mzcr.cz/vyjadreni-k-provadeni-vstupnich-periodickych-a-dalsich-pracovnelekarskych-prohlidek.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)