Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Re: Pracovníci se zdroji ionizujícího záření a gravidita 10.10.2017 13:48:16
Dobrý den, pracuji jako radiologický asistent. Zajímalo by mě, jestli součástí periodické prohlídky do zaměstnání je i odběr krve, popř. nějaké další laboratorní parametry, které ukazují vliv ionizujícího záření na organismus. Děkuji
(Vložil(a): Aneta Svitáková)
Dobrý den,

Náplň periodické prohlídky je dána přílohou č. 2 vyhlášky č. 79/2013 Sb. Patří do ní, kromě základního vyšetření, minimálně KO a dif. retikulocyty FW nebo CRP. Osobně nevím o žádných laboratorních parametrech, které by ukazovaly vliv ionizujícího záření na organismus. Nicméně vše je na lékaři, který Vám poskytuje pracovnělékařské služby.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)