Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Re: Pracovníci se zdroji ionizujícího záření a gravidita 24.01.2016 22:31:24
Dobrý den. Pracuji jako všeobecný sanitář na oper. sálech v jedná středočeské nemocnici. Již přes 8 let ovládám (i mí kolegové ze služeb) při každé ortopedické operaci rentgenový přístroj. Během snímkování hýbeme ramenem, snímkujeme a celkově zastáváme práci radiologického pracovníka. Někdy se jedná opravdu o hodiny stálého záření měsíčně. Chráním se ochranou vestou, bohužel na dosimetry jsme zatím nedosáhli. Je toto běžná praxe? Nebo bude stačit zaměstnavateli provést jakési "školení" a pojedeme dál? Děkuji za odpověď.
(Vložil(a): Tomáš Samec)
Dobrý den,

na základě popisu Vaší práce usuzuji, že jste přítomen lékařskému ozáření a že nepoužíváte (nemáte) dozimetr. Zřejmě jste tedy zaměstnavatelem kategorizován jako radiační pracovník kategorie B. Kategorizace se provádí na základě konkrétních prováděných radiačních činností a z odhadu možných získaných dávek. Váš zaměstnavatel je pak povinen vůči vám plnit povinnosti, které vyplývají z atomového zákona (zákon č.18/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů) a prováděcích předpisů. Zda je kategorizace správně (pouze kategorie B ? bez dozimetru) či nikoliv proberte s dohlížející osobou, která je na pracovišti stanovena a vykonává soustavný dohled nad radiační ochranou, neuspějete-li se zaměstnavatelem.

(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)