Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Re: RTG na operačních sálech a gravidita 12.03.2014 21:39:56
Dobrý den, pracuji jako radiologický asistent a chodím obsluhovat C-rameno na operační sál. Chráním se olovněnou zástěrou. Chtěla jsem se zeptat jak velké je riziko pro plod, kdybych zjistila že jsem těhotná a byla předtím na operačním sále? Moc děkuji.
(Vložil(a): Jana)
Jako radiologický asistent musíte být, v souladu s ustanoveními atomového zákona a vyhlášky SÚJB o radiační ochraně, pro práci se zdroji proškolena a s riziky seznámena. Za proškolení a dohled nad dodržováním požadavků radiační ochrany zodpovídá dohlížející osoba. Jí také přísluší zhodnotit situaci na pracovišti.
V předchozí odpovědi je uveden i limit dávky pro plod.
(Za SÚJB: sujb)