Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Re: Re: Otázky ke zdrojům ionizujícího záření 29.11.2022 10:57:35
Dobrý den,

jedná se o pracoviště, kde se budou používat RIA soupravy obsahující 125I. Potřebuji vědět velikosti jednotlivých úrovní (záznamové, vyšetřovací a zásahové, které je nutno uvést do programu monitorování. Tedy konkrétní hodnoty a kritéria, na základě kterých mohu provést případné opatření.

Děkuji Vám mnohokrát.

(Vložil(a): anonym)
Dobrý den,
Pro pracoviště s otevřenými radionuklidovými zdroji máme dané legislativně hodnoty plošné aktivity pro povrchovou kontaminaci, které by neměly být překročeny v momentě, kdy se se zdroji na pracovišti nenakládá, tedy po skončení pracovní doby, nebo před jejím začátkem. Tyto hodnoty budou tedy zásahovou monitorovací úrovní. Hodnoty naleznete v příloze č. 18 vyhlášky o radiační ochraně č. 422/2016 Sb. Záznamová a vyšetřovací úroveň se odvozuje dle hodnot v tabulce v příloze č. 18 vyhlášky, tedy nižší.
Monitorovací úrovně si stanovuje pracoviště samo, podle typu zavedeného monitorování. Detailně je monitorování popsáno v § 66, § 68, § 69, vyhl. č. 422/2016 Sb. Stanovení monitorovacích úrovní je plně v kompetenci dohlížející osoby.
V případě nejasností kontaktujte místní Regionální centrum SÚJB.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)