Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Stínění defektoskopického pracoviště 22.07.2022 08:56:19
Dobrý den,
jsem stavební projektant a navrhuji defektoskopické pracoviště. Na něm budou používány radionuklidy Selen 75 případně Iridium 192. Do prostoru budou zřízena atypická vrata 3x3 m. Jaké doklady bude třeba doložit ke kolaudaci (shoda výrobku, certifikát...)? Kdo může takový výrobek dodat? Případně které zákony a vyhlášky toto zohledňují.
Děkuji a přeji hezký den

(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

ve smyslu ustanovení zákona č. 263/2016 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nejsme ani v územním ani ve stavebním řízení dotčeným orgánem státní správy, ale po dokončení stavby budeme vydávat povolení k nakládání se zdroji ionizujícího záření v samostatném správním řízení na žádost provozovatele.

Pro provádění defektoskopie s výše uvedenými radionuklidy je tedy nutné požádat SÚJB o vydání povolení k nakládání se zdroji ionizujícího záření podle § 9 odst. 2) písm. f), bod 7 zákona č. 263/2016 Sb. (atomový zákon). Jedná se o činnosti v rámci expozičních situací a podle uvedeného zákona musí provozovatel předložit dokumentaci, která se k této činnosti vztahuje (příloha č. 1, bod 2, písm. f).

Co se týká pracoviště, je nutné ho naprojektovat tak, aby byla dodržena obecná pravidla a požadavky radiační ochrany, která jsou uvedena ve vyhlášce SÚJB č. 422/2016 Sb., o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje. Před zahájením provozu pracoviště je nutné vzít v úvahu postupy optimalizace radiační ochrany (§ 7), limity pro radiační pracovníky (§ 4), požadavky na zřízení kontrolovaného pásma (§ 46), podmínky bezpečného provozu pracoviště s uzavřeným radionuklidovým zdrojem (§ 56) a také optimalizaci radiační ochrany obyvatel (§ 82 atomového zákona). Účinnost ochrany před zevním zářením musí být pak ověřována měřením příkonu prostorového dávkového ekvivalentu při zahájení provozu pracoviště (§ 69 odst. 3 atomového zákona).

Pokud budete mít dodatečné otázky, neváhejte se obrátit na místně příslušné Regionální centrum SÚJB, kolegové vám rádi poradí (kontakty naleznete na: https://www.sujb.cz/o-sujb/kde-nas-najdete-spojeni/spojeni).

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)