Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Vysoké hodnoty PPDE v domě 11.07.2022 19:21:07
Dobrý den,

Zajímám se o koupi rodinného domu z roku 1940. Na prohlídce jsem však uvnitř podsklepeného domu pomocí scintilačního detektoru naměřil cca uprostřed místnosti PPDE průměrně 0,195 až 0,200 mikroSv/h. Takové hodnoty byly přibližně stejné po celém domě. Nikde se nevyskytovalo žádné výrazné maximum nebo minimum. Znamená to tedy, že pokud budu v domě travit většinu svého času tak dostanu ročně 0,2 uSv/h * 24 * 365 = 1,752 miliSv/rok? Tzn., že bezpečnou prahovou roční dávku 1miliSv/rok překročím skoro dvakrát? A je lepší takový dům nekupovat?

Jinák na zahradě cca 150 od domu je průměr cca 0,130 mikroSv/h.
Tyto vysoké hodnoty v domě mě velmi překvapili, na to že je dům postaven z pálené cihly a není zde žádný švarobeton ani polysilikát a je ze 40-tých let. Dům se také nachází na podloží s nízkým rizikem radonu.

A ještě se zaptám - vzhledem k bezpečné prahové roční dávce 1miliSv/rok - znamená to tedy, že, abych tuto dávku nepřekročil, tak bych musel pobývat v prostředí s okolní radiaci 0,114 mikroSv/h? Což je podprůměr v ČR.

Děkuji Vám předem za opověď a přeji pěkny den.
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

hodnoty příkonu prostorového dávkového ekvivalentu, které jste naměřil v domě, nejsou vůbec vysoké, naopak jsou zcela běžné.
Zdrojem ozáření jsou v tomto případě přírodní radionuklidy ve stavebním materiálu.
Jejich výskyt je v legislativě omezen tzv. referenčními úrovněmi, přitom referenční úroveň pro příkonu prostorového dávkového ekvivalentu je pro tyto případy nastavena na 1 mikroSv/hodinu, což Vámi naměřené hodnoty bohatě splňují.

Hodnotu 1 miliSiever za rok, kterou zmiňujete jako "bezpečnou prahovou roční dávku", s nimi nelze věcně srovnávat.
Pokud hovoříte o této "bezpečné prahové roční dávce", máte zřejmě na mysli tzv. obecný limit pro obyvatele z ozáření ze všech povolených nebo registrovaných činností za rok. Tímto limitem (1 mSv/rok) se omezuje ozáření obyvatel v důsledku záměrného, povoleného a regulovaného využívání zdrojů ionizujícího záření.
Neslouží tedy k omezení ozáření z přírodního pozadí a ani z ozáření v domech (při pobytu v domě, na zahradě, v přírodě, obdržíte zpravidla dávku vyšší než 1 mSv za rok).

Ještě bychom rádi korigovali vaši interpretaci tohoto obecného limitu 1 miliSievert za rok. Nejedná se o "prahovou" dávku v tom smyslu, že by do jejího překročení nenastával žádný biologický účinek dávky. Není ani prahem, po jehož překročení nějaký účinek s jistotou pozorujeme.
Uvedená hodnota není ani "bezpečná" v tom smyslu, že by s ní bylo možné spojit nulové riziko biologických účinků.
Ve filozofii radiační ochrany přisuzujeme každé dávce ionizujícího záření určité riziko pro organizmus. V praxi se pak posuzuje přijatelnost takového rizika a možnosti jeho snížení (princip ALARA).

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)