Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Distribuce (přeprodej) nevýznamných URZ. 21.01.2022 14:40:53
Dobrý den,

naše společnost se rozhodla uvést na trh tzv. EDU kit obsahující kompaktní pixelový detektor s USB rozhraním vč. různého příslušenství pro edukační účely. Tento set dle návrhu má obsahovat i balení 3 různých URZ (Co-60, 1 μCi (37 kBq); Sr-90, 0.1 μCi (3.7 kBq); Po-210, 0.1 μCi (3.7 kBq)) původem od Spectrum Techniques - produkt RSS3 (https://www.spectrumtechniques.com/products/sources/disk-source-sets/). Naše společnost nemá Povolení pro distribuci URZ, tak se chci zeptat, jestli pro prodej takového EDU Kitu musíme podat novou žádost o Povolení obsahující navíc i distribuci zdrojů. Děkuji za odpověď, Richard Kadeřábek.
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

Pro dovoz a distribuci uzavřených radionuklidových zdrojů nebo setu, jehož součástí jsou uzavřené radionuklidové zdroje, je potřeba mít dle § 9 odst. 2, písm. f) zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon (dále jen "AZ"), povolení. Podání žádosti s potřebnými dokumenty je možné provést přes portál iReg https://www.sujb.cz/aplikace/ireg/portal/login.jsp?tab=ds, kde se přihlásíte přes datovou schránku, nebo pomocí formuláře žádosti ( https://www.sujb.cz/fileadmin/sujb/docs/radiacni-ochrana/formulare/Formulare_2020/9-2-f-1-4.pdf ), který po vyplnění zašlete s přílohami poštou nebo v elektronické podobě (nejlépe datovou schránkou) na Státní úřad pro jadernou bezpečnost. Vedle povolení k dovozu a distribuci zdroje ionizujícího záření je potřeba, aby uzavřené radionuklidové zdroje byly typově schváleny (§ 137 odst. 2 AZ).
(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)