Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Re: Otázky ke zdrojům ionizujícího záření 08.10.2021 18:08:02
Dobrý den. Mohu si jako fyzická osoba v ČR zakoupit tyto školní zářiče záření alfa, beta a gama? Viz. odkazy.
Pokud ne, prosím o orientační info, co je třeba případně obstarat a splnit. Díky.

https://www.flinnsci.com/gamma-source-cobalt-60/ap8795/

https://www.flinnsci.com/beta-source-thallium-204/ap8797/

https://www.flinnsci.com/alpha-source-polonium-210/ap8794/

(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

Požadavky zákona č. 263/2016 Sb., Atomový zákon, se vztahují na právnické osoby i fyzické osoby bez rozdílu. Pokud si dovezete zdroje ionizujícího záření (dále jen "ZIZ") pro vlastní potřebu a jejich aktivita bude nižší než hodnota zprošťovací úrovně (§ 10 V 422), potom smíte ZIZ používat bez ohlášení, registrace nebo povolení (§67 AZ). Bude-li používání odůvodněné, ZIZ uvedené v odkazu: Co-60 /1 mikro Ci, Po-210 /0,1 mikro Ci a Tl-204 /1 mikro Ci by uvedené podmínky splňovaly. Upozorňujeme, že zprošťovací úrovně aktivity se vztahují na celkové množství radioaktivních látek používaných jednou osobou, takže pokud by se počet nebo výčet ZIZ změnil, podmínka pro zproštění by již splněna být nemusela.
(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)