Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Vybavení vyšetřovny CT 29.09.2021 11:01:44
Dobrý den, chtěl bych se Vás zeptat, zda existuje nějaký legislativní či normativní požadavek na vybavení vstupních dveří do vyšetřovny RTG-CT dveřními spínači a signalizačními světly upozorňujícími, že právě probíhá emise záření? Hledal jsem v platné legislativě (atomový zákon) i v normách a žádný takový požadavek jsem nenašel. I z firmy, oprávněné k provádění přejímacích zkoušek a zkoušek dlouhodobé stability mi sdělili, že o žádném takovém požadavku nevědí.
Z hlediska legislativy zřejmě tedy nemusejí být vstupy do vyšetřovny takto povinně vybaveny a mělo by být dostačující technické zajištění vstupů proti vstupu neoprávněné osoby (např. koulí na dveřích) a dle atomového zákona upozorněním o používání ZIZ včetně jejich typu a případného rizika vnějšího ozáření.
Je tento názor správný? Pro jistotu se ještě obracím na Váš úřad jako na nejvyšší autoritu v oblasti radiační ochrany a prosím Vás o odpověď na tuto otázku. Děkuji
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

Váš názor je správný, "legislativa SÚJB" takový požadavek v AZ, ani v prováděcích předpisech, neuvádí.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)