Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Škvárová tvárnice 24.07.2021 00:53:20
Dobrý den, chci se zeptat, zda je bezpečná manipulace s Rynholeckými, škvárovými tvárnicemi. Konkrétně s bouracimi pracemi a případně je využít na opravy stávajících zdí garáže, rovněž postavených z těchto tvárnic. Děkuji
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

rynholecký škvárobeton patří mezi stavební materiály se zvýšeným obsahem přírodního radionuklidu, proto tento stavební materiál může způsobit zvýšené ozáření pracovníků, kteří s ním zacházejí, nebo uživatelů staveb z něho postavených. Obsah přírodních radionuklidů v tzv. rynholeckém škvárobetonu se však v závislosti na místě a datu výroby, příp. na typu stavebního prvku, liší. Bohužel ve svém dotazu údaje o obsahu přírodních materiálů neuvádíte. Pokud obsah přírodních radionuklidů ve vámi vlastněném materiálu přesahuje tzv. uvolňovací úrovně, tj. hodnotu pro Ra-226 nad 1000 Bq/kg materiálu, vzniká při nakládání s tímto materiálem (bourací či zdicí práce, převoz materiálu apod.) pracoviště s možností zvýšeného ozáření z přírodního zdroje záření, na které se vztahují požadavky zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon, (více informací na níže uvedeném odkaze). Tento materiál nelze ani uvolnit, např. odvést na skládku odpadu, či jinak zlikvidovat, bez vědomí Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. S dalšími případnými dotazy se můžete obrátit přímo na RNDr. Ivanu Ženatou, kontakty níže.

https://www.sujb.cz/radiacni-ochrana/prirodni-zdroje-ionizujiciho-zareni/informace-pro-provozovatele-pracovist

RNDr. Ivana Ženatá
vedoucí Oddělení přírodních zdrojů
Státní úřad pro jadernou bezpečnost
Syllabova 21
703 00 Ostrava
tel. 555302720

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)