Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Re: Otázky ke zdrojům ionizujícího záření 19.06.2021 21:01:53
Dobrý den
Chci se zeptat jaké minerály (či horniny) jsou zdrojem záření. V domě mám totiž hodně různých hornin a minerálu přímo v krabicích ve své místnosti ve skříni, většinu jsem se nakopal sám v lomu. Nemám žádný přistroj k měření záření, tak se radši zeptám tady. Takže, vyzařují vůbec záření ?
Děkuji
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

přírodní radionuklidy jsou přirozenou součástí zemské kůry. Proto každá hornina obsahuje jejich určité množství, některé horniny, např. vápence, velmi malé, jiné horniny, např. vyvřelé, mohou být na obsah přírodních radionuklidů bohatší. Nejvyšší obsah přírodních radionuklidů se vyskytuje zejména v horninách v ložiscích využívaných pro těžbu uranové rudy a v jejich okolí.
Jediným způsobem, jak informaci o radioaktivitě hornin zjistit, je měření obsahu přírodních radionuklidů spektrometricky (jednotka Bq/kg), nebo jednodušším způsobem – měřením příkonu dávkového ekvivalentu (jednotka mikroSv/hodinu).
S požadavkem na měření vám doporučujeme obrátit se na Státní ústav radiační ochrany, v.v.i. (suro.cz). Z hornin může současně emanovat do okolního ovzduší radon, doporučujeme proto aktivnější horniny skladovat mimo místo pobytu osob, ideálně ve venkovním prostředí.
(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)