Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Depozitář ioniuzujících vzorků 08.02.2021 09:26:05
Dobrý den,
obracím se na vás ohledně depozitáře ionizujících minerálů - jaké požadavky z hlediska stavební úpravy depozitáře, hygieny a bezpečnosti práce musí takový depozitář splňovat? Depozitář bude situován v 1. podzemním podlaží. Předpokládáme odvětrání kvůli radonu do ulice - je nějaký požadavek kolik m nad zemí? Je nutná barytová omítka nebo stačí jen barytový nátěr? Vzorky minerálů budou uloženy ve skříních s oloveným ostěním. Je nutné zabezpečit i dveře s olověným ostěním?
Můžeme prosím věc blíže konzultovat?

Děkuji a s pozdravem

Jan Juráček, Muzeum východních Čech v Hradci Králové
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

Z uvedených informací je pravděpodobné, že se může jednat o pracoviště s možností zvýšeného ozáření z přírodního zdroje záření dle § 93 odst. 1 písm. b) zákona č. 263/2016 Sb., atomového zákona, konkrétně pracoviště uvedené v § 87 vyhlášky č. 422/2016 Sb., o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje, písm. p) - nakládání s materiálem (zde pro výstavní účely), kde obsah přírodního radionuklidu v něm zvyšuje příkon prostorového dávkového ekvivalentu o více než 0,5 mikroSv/h.

Podrobné informace pro provozovatele těchto pracovišť i formulář evidenčního listu jsou zveřejněny na webových stránkách SÚJB, viz:

- Informace pro provozovatele pracovišť s materiálem se zvýšeným obsahem přírodního radionuklidu
(na adrese: https://www.sujb.cz/fileadmin/sujb/docs/radiacni-ochrana/PZIZ/Info_pracoviste_PZZ_PRN_2020_2.pdf)
- Evidenční list pracoviště s materiálem se zvýšeným obsahem přírodního radionuklidu
(na adrese: https://www.sujb.cz/fileadmin/sujb/docs/radiacni-ochrana/PZIZ/Evidencni_list_pracoviste_PZZ_PRN_2020.pdf)

Kontaktní adresa: Ing. Hana Procházková, Oddělení přírodních zdrojů, SÚJB, hana.prochazkova(at)sujb.cz

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)