Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Re: Otázky ke zdrojům ionizujícího záření 04.04.2020 22:00:54
Dobrý den,

chtěl bych se zeptat na bezpečnost potravin původem z Ukrajiny. Lze takovým potravinám důvěřovat z hlediska zdravotní nezávadnosti (tedy i nepřekročení stanovených hodnot radioaktivity)? Respektive jsou tyto potraviny v tomto směru patřičně kontrolovány a kdo je za to zodpovědný? Kupříkladu nedávno jsem si koupil v jednom supermarketu uzeného lososa, kde bylo na obalu napsáno, že způsob produkce je farmový chov v Norsku, přičemž zboží bylo vyrobeno na Ukrajině; předpokládám, že dodavatel zboží (český subjekt) deklarovaný na obalu jako dovozce toto zboží nakoupil na Ukrajině (nechal dovézt) a v ČR pouze opatřil obalem s popisem v českém jazyce (popis v jiném jazyce zde nebyl), těžko asi zboží sám jakkoliv kontroloval (resp. takovou kontrolu v ČR zajistil). Pokud by nebyla jistota, že zboží není důsledně kontrolováno, není při nakupování přeci jen lepší se takovým potravinám vyhýbat (byť je nakupujeme v českém supermarketu), nebo je taková opatrnost zbytečná?

Děkuji předem za odpověď a přeji hezký den.
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

nad bezpečností potravin v České republice vykonává státní dozor Státní zemědělská a potravinářská inspekce (www.szpi.gov.cz), která provádí i kontrolní činnost. Dovoz potravin je podmíněn splněním celé řady legislativních požadavků (EU i národních). Na stránkách SZPI se můžete více dozvědět v menu ? Dovoz ze třetích zemí.
Mezi legislativní požadavky patří i maximální přípustné obsahy radioaktivních látek v dovážených potravinách. Ty byly zavedeny především po černobylské havárii a další zpřísnění přišlo po fukušimské havárii. Maximální povolené obsahy umělých radionuklidů v lososovém mase jsou z hlediska dávky, kterou obdrží konzument o několik řádů nižší, než dávka z přirozených (přírodních) radionuklidů v tomto mase. Jde tedy o poměrně přísné požadavky.
Dovozce tedy musí doložit obsah radionuklidů v dovezené potravině a SZPI provádí kontrolní měření dle plánu kontrol.
Lososové maso obecně nepatří mezi potraviny s vysokými obsahy umělých radionuklidů. Navíc uvádíte původ masa v Norsku. Zde rovněž platí legislativa EU a provozování chovu je kontrolováno. Zpracování masa na Ukrajině z hlediska radioaktivní kontaminace není rizikovou činností.
V Evropě existuje systém rychlého varování před nebezpečnými potravinami a krmivy ? RASFF (Rapid Alert Systém for Food and Feed). Nebezpečné potraviny jsou okamžitě reportovány napříč celou Evropou a dovozy jsou okamžitě zastaveny.
Z výše uvedeného vyplývá že se nemusíte obávat potravin z legálního českého trhu.
Pokud máte přesto pochybnosti o obsahu nebezpečných radioaktivních kontaminantů v libovolné potravině, můžete si zadat analýzu vzorku (nejlépe v akreditované laboratoři) například www.suro.cz. Analýza je však poměrně nákladná.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)